Risikoavlastning

I fokus Alle produkter I fokus

Rentesikring

Ta kontroll over fremtidige renteinntekter og -utgifter

Redusere, endre eller fjerne uønskede svingninger i rentemarkedet.

Risikorådgivning

Nordea Markets bistår bedriften med bedriftsspesifikke analyser og rådgivning

Forstå risikoen fra rente-, valuta-, og råvarerisiko som følge av driften.

Valutasikring

Ta kontroll over bedriftens valutaeksponeringer

Gir sikkerhet mot uønskede svingninger.

Alle produkter

Investment banking

Din partner innen finansiell rådgivning og egenkapital- transaksjoner

Markets - Investment Banking er dedikert til det norske markedet og besitter spisskompetanse innen de viktigste bransjene i Norge.

Risikorådgivning

Nordea Markets bistår bedriften med bedriftsspesifikke analyser og rådgivning

Forstå risikoen fra rente-, valuta-, og råvarerisiko som følge av driften.

Rentesikring

Ta kontroll over fremtidige renteinntekter og -utgifter

Redusere, endre eller fjerne uønskede svingninger i rentemarkedet.

Valutasikring

Ta kontroll over bedriftens valutaeksponeringer

Gir sikkerhet mot uønskede svingninger.

Valutatermin via e-Markets

Sikre valutakursen inntil 3 år frem i tid på fremtidige inntekter og utgifter

Gjennom e-Markets kan du utføre vekslinger og valutaterminer.