Rente- og valutaanalyse

Nordeas nordiske team med spesialiserte analytikere følger de lokale og internasjonale rente- og valutamarkedene tett. Vi tilbyr handelsanbefalinger for kapitalforvaltere og sikringsstrategier for bedrifter i rente- og valutamarkedet.

Om rente- og valutaanalyse Faste publikasjoner Om rente- og valutaanalyse

Vi publiserer regelmessige markedsanalyser og anbefalinger. Dette er basert på strategenes inngående kjennskap til markedene de dekker, samt input fra Nordeas makroøkonomer.

Faste publikasjoner

rente- og valutaanalyseVi har noen faste publikasjoner som Morgenrapporten, Navigatøren og konjunkturrapporten "Økonomisk Oversikt". I tillegg lager vi ad hoc analyser og prognoser om både nasjonale og internasjonale nøkkeltall og hendelser.

  • Morgenrapporten publiseres hver morgen og inneholder en analyse av dagens hendelser og utvikling i markedet
  • Navigatøren er rettet mot bedriftskunder, og publikasjonen inneholder en dypere analyse av valuta- og rentemarkedet.
  • Økonomisk oversikt er en halvårlig rapport som inkluderer prognoser for både lokal og global økonomi.
  • Financial Forecast Update er en månedlig rapport som inkluderer Nordea Markets' finansielle prognoser innen valuta, renter og råvarer. Rapporten er på engelsk.

Gå til Nordea e-Markets Nexus for å lese rapporteneÅpnes i nytt vindu