Råvaresikring

Nordea Markets tilbyr finansielle instrumenter for håndtering av prisrisiko i en rekke råvarer samt skipsfrakt. Vårt team består av eksperter som kan hjelpe deg med å identifisere og kontrollere din råvarerisiko.

Om råvaresikring Pris Om råvaresikring

råvaresikringDet finnes flere måter å redusere råvarerisikoen på, og vi kan tilby instrumenter for håndtering av risiko innen:

  • Olje og oljeprodukter
  • Frakt
  • Elektrisk kraft
  • Plast
  • Metaller
  • Papir og papirmasse

Våre eksperter rådgir kunder på hvilke sikringsinstrumenter som passer den enkelte bedrift og ulike instrumenter kan kombineres for å finne den beste løsningen.

Bedriftens fordeler med råvaresikring

  • Sikre uønskede svingninger i råvaremarkedet
  • Bedre forutsigbarhet i kontantstrømmen
  • Muligheter for å utnytte forventninger om stigende eller fallende råvarepriser
Pris

Priser og betingelser avhenger blant annet av løpetid og sikringsbehov og oppgis på forespørsel.