Midlertidig stopp i kvotering av enkelte Bull & Bear

Midlertidig stopp i kvotering av Nordeas Bull & Bear med amerikanske enkeltselskaper som underliggende.

Kvotering i verdipapirene nedenfor vil fra og med 1. januar 2017 midlertidig stoppes. Dette innebærer at Nordea ikke vil kvotere  kjøps- eller salgskurser i verdipapirene på Oslo Børs. Kunder som innehar verdipapirene og som ønsker å selge sine verdipapirer kan kontakte Nordea   for å få aktuell kurs med mulighet for å selge produktet. 

”Midlertidig stopp” av priser gjelder fra den 1 januar 2017 og inntil videre. Dette innebærer at kunder kan selge sitt innehav, men at nye kjøp ikke kan skje. Årsaken til dette er usikkerhet rundt effektene av den såkalte  Hire Act (871(m)), et amerikansk regelverk der enkelte transaksjoner og verdipapirer som refererer til amerikanske verdipapirer under visse forutsetninger kan bli gjenstand for amerikansk kildeskatt, og som delvis trer i kraft.1. januar 2017. 

  

Kunder som ønsker å selge eller å få priser kan kontakte Nordea på følgende telefon eller mail: 

+47 22 48 78 97, assetsalesnorway@nordea.com

Gjelder følgende verdipapirer:

Norge/Norway    ISIN
BULL TESLA X3 NDNO0010764814
BEAR TESLA X3 NDNO0010764822
BULL APPLE X3 NDNO0010764830
BEAR APPLE X3 NDNO0010764848
BULL FACEB X3 NDNO0010764855
BEAR FACEB X3 NDNO0010764863
BULL GOOGL X3 NDNO0010777394
BULL MCD X3 NDNO0010777402
BULL AMAZO X3 NDNO0010777410
BULL WALM X3 NDNO0010777428
BULL YAHOO X3 NDNO0010777436
BEAR GOOGL X3 NDNO0010777444
BEAR MCD X3 NDNO0010777451
BEAR AMAZO X3 NDNO0010777469
BEAR WALM X3 NDNO0010777477
BEAR YAHOO X3 NDNO0010777485

Publisert dato 02.01.2017