Kredittanalyse

Nordea Markets kredittanalyseteam består av 11 kredittanalytikere basert i Oslo, Stockholm, Helsinki og København og dekker nordiske industriselskaper og finansinstitusjoner som er aktive som utstedere i de norske, nordiske og internasjonale obligasjonsmarkedene.

Om kredittanalyse Markeder Om kredittanalyse

Nordea er en av de største aktørene i Norden med hensyn til kredittanalyse av finansinstitusjoner og industriselskaper. Våre kredittanalytikere er lokale med lang erfaring fra kredittmarkedet. Vi publiserer jevnlig analyser på omtrent 200 nordiske utstedere.

Våre analytikere basert i Oslo har lokal sektorkunnskap og sterk kredittfaglig bakgrunn. Vi har spesielt fokus på analyse av høyrenteobligasjoner (“high yield”) i Oslo og har en meget omfattende dekning av utstedere i det norske kredittmarkedet, inkludert analyser på omtrent 75 industriselskaper.
 

Markeder

Lokal ekspertise omfatter:

  • Kraftselskaper
  • Olje & gass
  • Offshore & oljeservice
  • Shipping & transport
  • Sjømat
  • Utilities
  • Industri