Rentebærende verdipapirer

Et rentebærende verdipapir er et krav på et tilgodehavende hos en låntaker. Låntaker kan være den Norske stat, kommuner, banker, finansieringsinstitusjoner og industriselskaper. Obligasjoner har løpetid over ett år, mens sertifikater har løpetid inntil ett år. Avkastningen ligger normalt over bankinnskudd. Interessert i rentebærende verdipapirer?

Om obligasjoner Om sertifikater Mer fakta Priser Om obligasjoner

Kjøper du en obligasjon, yter du et lån til en låntaker (f.eks. industriselskap). For det betaler låntaker deg en fast eller flytende rente. Selger du obligasjonen før utløpsdato, går kravet på låntaker over til den nye eieren.

Kan tegnes i andeler i spesifiserte størrelser, normalt i andeler à NOK 1.000 000,-.

Fordeler med obligasjoner:

  • Avkastningen ligger normalt over bankinnskudd og er i stor grad gitt på forhånd
  • Omsettlige - kan kjøpes og selges i annenhåndsmarkedet
Om sertifikater

Kjøper du et sertifikat, yter du i teorien et lån til en låntaker (f.eks. industriselskap). For det betaler låntaker deg en fast eller flytende rente. I tillegg får du tilbake det du har lånt ut på utløpsdato. Selger du sertifikatet før utløpsdato, går kravet på låntaker over til den nye eieren.

Kan tegnes i andeler i spesifiserte størrelser, normalt i andeler a 1 mill kroner.

Fordeler med sertifikater:

  • Investering i sertifikater er relativt sikrere enn å plassere pengene i aksjemarkedet
  • Avkastningen ligger normalt over bankinnskudd
  • Omsettlige - kan kjøpes og selges i annenhåndsmarkedet
Mer fakta

Avkastningen består av to komponenter:

  • Renten som kan være fast eller flytende etter bestemte kriterier. Den utbetales en eller flere ganger årlig (kupongrente).
  • Kursen - kursgevinst eller kurstap (ved et salg).

Hva bestemmer kursen?

Det er flere forhold som innvirker på en obligasjons kursutvikling. Dette innbefatter eventuelle endringer i kredittrisiko på underliggende obligasjon, andre obligasjoner og forventninger om det fremtidige rentenivået.

Løpetiden på obligasjonen er et annet moment, dvs. hvor lenge det er til lånet skal betales tilbake. Videre er det av betydning å se på hvilken sikkerhet man har for at lånet betales tilbake som avtalt. 

Kursen på obligasjoner går ned når rentenivået går opp. Tilsvarende går kursene opp når rentenivået går ned. Kursen på en obligasjon vil nærme seg pålydende når dagen for tilbakebetalinger nærmer seg. 

Avkastningen består av to komponenter

  • Renten som kan være fast eller flytende etter bestemte kriterier. Den utbetales en eller flere ganger årlig (kupongrente).
  • Kursen - kursgevinst eller kurstap (ved et salg).

Hva bestemmer kursen?

Det er flere forhold som innvirker på et sertifikatets kursutvikling. Dette innbefatter eventuelle endringer i kredittrisiko på underliggende sertifikat, andre sertifikater og forventninger om det fremtidige rentenivået.

Løpetiden på sertifikatet er et annet moment, dvs. hvor lenge det er til lånet skal betales tilbake. Videre er det av betydning å se på hvilken sikkerhet man har for at lånet betales tilbake som avtalt.

Kursen på sertifikater går ned når rentenivået går opp. Tilsvarende går kursene opp når rentenivået går ned. Kursen på et sertifikat vil nærme seg pålydende når dagen for tilbakebetalinger nærmer seg.

Priser
Priser for omsetning av obligasjoner
SpesifikasjonPris
Statsobligasjoner, av pålydende beløpEtter avtale
Obligasjoner, av pålydende beløp

Fastsettes for hvert lån

Konvertible obligasjoner, av pålydende beløpFastsettes for hvert lån
Utenlandske obligasjoner, av pålydende beløpFastsettes for hvert lån
Utenlandske konvertible obligasjoner, av pålydende beløpFastsettes for hvert lån
Priser for omsetning av sertifikater
SpesifikasjonPris
Sertifikater, poster min. kr 1 millFastsettes for hvert lån