Kurser og prospekter for investeringsprodukter

Bevis og Warranter Kapitalbeskyttede plasseringer Bevis og Warranter
Kapitalbeskyttede plasseringer

Priser er indikative og kan være forsinket i opp til 24 timer. Nordea tar forbehold om eventuelle feil på denne og alle tilhørende sider. De verdiene som publiseres i forbindelse med utviklingen i Nordeas strukturerte plasseringer kan endres helt frem til de er bekreftet på produktets forfallsdato. Ingen beslutning vedrørende kjøp og/eller salg bør dermed tas på grunnlag av disse verdiene.