Kurser og prospekter for investeringsprodukter

Bevis og Warranter Kapitalbeskyttede plasseringer Bevis og Warranter
Kapitalbeskyttede plasseringer

Tilbakekjøpsprisene på siden Kurser og prospekter er ikke handelbare priser, men gir en indikasjon for innløsningskursen på det tidspunkt prisene sist ble oppdatert. Handelbare priser kan innhentes ved å kontakte Deres kunderådgiver i Nordea eller kontaktperson i Nordea Markets, og vil være avhengig av markedsbetingelsene på innløsningstidspunktet. Nordea tar forbehold om eventuelle feil på siden Kurser og prospekter og underliggende sider.