Bevis er investeringsprodukter med utgangspunkt i våre analyser og aktuelle markedsforutsetninger. I noen bevis får du mer enn markedets verdiutvikling, mens andre kan gi positiv avkastning når markedet er uforandret, eller til og med faller. Noen av våre vanligste Bevis er Aksjekuponger, Aksjebuffere og Kredittbevis.

Aktuelle Bevis Om Bevis Kostnader Risiko Kjøp og salg Aktuelle Bevis

Vi har for øyeblikket ingen investeringsprodukter åpne for tegning.

Om Bevis

Kort om Bevis

  • Noen Bevis kan gi avkastning når markedet stiger, mens andre kan gi en positiv avkastning når markedet er uforandret eller til og med faller.
  • Mulighet til eksponeringer i markedet som ellers ikke kan oppnås ved tradisjonelle plasseringer.
  • Du må tåle kurssvingninger som kan gi negativ avkastning.

Passer for deg

  • Som deler Nordeas markedssyn.
  • Som tror at bevisenes produktegenskaper kan gi meravkastning.
  • Dersom du har råd til å tape deler av eller hele det investerte beløpet.

Ikke kapitalbeskyttede verdipapirer

Et Bevis er et ikke kapitalbeskyttet verdipapir som er koblet til utviklingen i et underliggende marked, for eksempel aksje-, kreditt-, råvare- eller valutamarked.

Avkastningen vil avhenge av hvordan markedsverdien til det aktuelle instrument beveger seg. 

Bevis kan være konstruert på mange ulike måter.  Eksempelvis kan det være en viss beskyttelse på hvor mye Beviset kan falle i verdi eller at beviset gir en avkastning selv når markedet ikke endres eller en kombinasjon av disse.

Våre Bevis tilbys normalt med tegningsperioder fra en til fire uker og løpetiden kan variere fra ett til fem år.

Kostnader

Tegningsomkostninger og tilretteleggerprovisjon vil variere per produkt og investert beløp. Du finner informasjon i den enkelte Bevis sitt prospekt og brosjyre. Ønsker du tilgang til dette kan du kontakte din rådgiver.

Risiko

Det finnes risiko som er forbundet med kjøp av Bevis, noe som blant annet medfører at det ikke er sikkert at du får tilbake hele ditt plasserte beløp. Både risiko og avkastning bestemmes av utviklingen på det markedet som Beviset er koblet til, men også av Bevisets konstruksjon. I og med at et Bevis er koblet til utviklingen på et marked så er det viktig å forstå risikoen som er forbundet med dette markedet. 

I markedsføringsmaterialet (brosjyren) for respektive Bevis finnes en beskrivelse av både det aktuelle markedet og bevisets egenskaper. Det er derfor viktig at du alltid leser brosjyren for aktuelt tilbud.

Kjøp og salg

Bevis tilbys i begrensede perioder. Når en salgs-/tegningsperiode er over kan produktene kjøpes og selges annenhåndsmarkedet. Se oversikt på kurser og prospekter på nordea.no/kurser Salg av andeler før beviset forfaller til utbetaling er mulig og vil skje til gjeldende markedskurs. Kursen kan være høyere, lik eller lavere enn investert beløp.

Interessert i bevis? Ta kontakt med din rådgiver. Du kan også ringe 06001 og avtale et møte.