Investeringsprodukter

 

Oppdag mulighetene med Nordeas Bull & Bear

Handles i realtid på Oslo Børs

Les mer
Våre investeringsprodukter Nye investeringsprodukter Hva er investeringsprodukter Våre investeringsprodukter

Corporate Investment & Advisory

Investeringsrådgiving for virksomheter

Nordea tilbyr investeringsrådgivning tilpasse virksomhetens situasjon og behov.

Bevis

Passer deg som deler Nordeas markedssyn

I noen bevis får du mer enn markedets verdiutvikling, mens andre kan gi positiv avkastning når markedet er uforandret, eller til og med faller.

Bull og Bear

En investering med ekstra fart

Bull og Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull tjener du penger når markedet stiger og med Bear tjener du penger når markedet faller.

Kapitalbeskyttede plasseringer

Ønsker du sikkerhet og mulighet for høy avkastning?

Miks obligasjonens sikkerhet med avkastningspotensialet i finansielle markeder.

Long

Følger indeks- eller råvareutviklingen

LONG gir deg mulighet til å tjene penger på oppgang i et underliggende marked. Alle våre LONG er notert på Oslo Børs og handles på samme måte som vanlige aksjer.

Warranter

Er du villig til å ta risiko?

En warrant er et verdipapir som gir deg mulighet til å delta med stor eksponering i markedet med liten kapitalinnsats.

Kurser og prospekter

Bevis, kapitalbeskyttede plasseringer og warranter

Oversikt på kursutvikling og tilbakekjøpskurs for gjeldende produkter.

Rentebærende verdipapirer

Obligasjoner og sertifikater

Avkastningen ligger normalt over bankinnskudd. De er omsettelige - kan kjøpes og selges når som helst i annenhåndsmarkedet.

Rentebevis (Børsnotert)

Nå kan du plassere i Rentebevis!

Rentebevis passer for deg som vil ha en lavere risiko enn aksjer, større potensial enn sparekonto og kvartalsvise renteutbetalinger

Nye investeringsprodukter

Vi har for øyeblikket ingen investeringsprodukter åpne for tegning.

Hva er investeringsprodukter

Hva er investeringsprodukter (strukturerte produkter)

Våre skreddersydde investeringsmuligheter tilbys kunder som ønsker tilgang til ellers lukkede markeder samt til kunder som ønsker spesielle egenskaper knyttet til sine investeringer. Dette kan eksempelvis være helt eller delvis kapitalbeskyttelse, gearing eller produkter som gir god avkastning når et marked står stille eller faller.

Noen av produktene, som kapitalbeskyttede plasseringer, bevis og warrants, kjøpes i en tegningsperiode. Andre produkter som Bull & Bear og rentebevis handles direkte på børs. Produktenes underliggende markeder kan være aksjeindekser, aksjekurver, valutaer, råvarer, kredittindekser, rentekurver osv.

En fellesnevner for strukturerte produkter er at de alltid er utstedt av en bank, i vårt tilfelle Nordea. Dette betyr at vi i Nordea kan bestemme hvilke egenskaper plasseringen skal ha i form av avkastningsmulighet, risikonivå, plasseringshorisont og til hvilket marked eller aktivaklasse plasseringen er koblet til. Noen av produktene passer inn i en forsiktig, langsiktig spareportefølje, mens andre produkter egner seg bedre til den mer kortsiktige investoren som er villig til å ta høy risiko.

Med våre dyktige autoriserte rådgivere sikrer vi at rett produkt tilbys til rett kunde.

 

Beste distributør av strukturerte produkter i Norden

Den internasjonale bransjeorganisasjonen Structured Retail Products, SRP, har kåret Nordea til beste distributør i Norden 2015.

Reservasjon 

Nordea tar forbehold om eventuelle feil på denne og alle tilhørende sider. De verdiene som publiseres i forbindelse med utviklingen i Nordeas strukturerte plasseringer kan endres helt frem til de er bekreftet på produktets forfallsdato. Ingen beslutning vedrørende kjøp og/eller salg bør dermed tas på grunnlag av disse verdiene.