Verdipapirlån

Nordea er en av de største aktørene i Norden innenfor verdipapir inn- og utlån. Gjennom eksklusiv tilgang til store porteføljer og et globalt Interbank nettverk, kan Nordea formidle de fleste verdipapir. Vi tilbyr et høykvalitetsprodukt for investeringsselskap, meglerhus, market-makere, hedgefond og forvaltere.

Om Verdipapirlån Priser Om Verdipapirlån

Fordeler som Verdipapirlån-kunde hos Nordea

  • Global dekning
  • Automatiserte løsninger for inndekning av shortposisjoner
  • Tilgang på eksklusive porteføljer
  • For store porteføljer kan Nordea tilby meravkastning
  • Daglig rapportering av utestående lån, transaksjoner, lånekostnader, sikkerhet, evt. marginkrav etc. gjennom E-Markets
Priser

Priser oppgis på forespørsel - kontakt Equity Finance telefon 22 48 79 48