Verdipapirfinansiering

Nordea Prime Trader Finance er en fleksibel og automatisert plattform som kombinerer finansiering av verdipapir og innlån av verdipapir ved shortsalg. Tjenesten tilbys kun foretak, er du interessert?

Om Nordea Prime Finance Priser Om Nordea Prime Finance

Fordeler ved Nordea Prime Finance

  • Finansiering av listet aksjer og obligasjoner
  • Finansiering av både norske og utenlandske verdipapir
  • Flervaluta klientkonti
  • Fleksibilitet til å handle hos flere meglerhus
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Effektiv kapitalbruk gir lav kapitalkostnad
  • Daglig rapportering av portefølje, sikkerhetsverdier, urealisert gevinst/tap, transaksjoner, rentekostnader, tilgjengelig kreditt, evt. marginkrav osv.
  • Eget webgrensesnitt via Nordeas populære E-Markets plattform
Priser

Priser oppgis på forespørsel - kontakt Equity Finance telefon 22 48 79 48