Corporate Investment & Advisory - investeringsrådgiving for virksomheter

Nordea tilbyr investeringsrådgivning tilpasse virksomhetens situasjon og behov. Vi kombinerer god kjennskap om de lokale og globale finansmarkedene med analyser, for å hjelpe deg med å forvalte dine plasserbare midler og overskuddslikviditet på best mulig måte.