Nordea Aksjebuffer Europa V

Investeringen har en løpetid på 5 år og er knyttet til det europeiske aksjemarkedet.

Aksjebufferen gir en avkastningsfaktor på 170 % (indikativt) mot aksjeindeksen Euro Stoxx 50. Samtidig tåler man et fall på inntil 30 % i aksjeindeksen før man taper i forhold til investert beløp.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å investere i Nordea Aksjebuffer Europa V må du kontakte din rådgiver i banken.