De mest stilte spørsmål

Vil bankkortet mitt automatisk bli fornyet?
Svar:

Kortet ditt blir automatisk fornyet måneden før ditt nåværende kort utløper. Kortet er gyldig til og med siste dag i utløpsmåneden som er preget på kortet ditt. For eksempel 08/18 vil være gyldig til og med 31.08.2018.

Hvordan betaler jeg inn på mitt kredittkort?
Svar:

Kontonummer for alle Nordea kredittkort:

 • 6003 06 51459

KID-nummeret (kundeidentifikasjonen) er unikt for deg.

Slik finner du KID-nummeret:

 • Papirfaktura:
  KID-nummeret finner du på fakturaen du har mottatt fra oss.
 • Nettbanken:
  Du finner KID-nummeret i Nettbanken under Betaling / Søk betalinger / Ferdig behandlede betalinger / Søk / Klikk på dato for tidligere transaksjoner. Her fremkommer KID-nummeret.
 • eFaktura:
  Søk opp tidligere innbetalinger i Nettbanken under: Betaling / eFaktura / Behandlede betalinger / Klikk på dato. Her fremkommer KID-nummeret.
Hva er forskjellen på disponibel og bokført saldo?
Svar:

Disponibel saldo viser hva du har på konto til en hver tid og er alltid oppdatert med alle transaksjoner på konto, også de reserverte. Bokført saldo oppdateres derimot kun en gang i døgnet. Når beløpet er bokført vises detaljer om brukerstedet.

Hva menes med reservert beløp?
Svar:

Når du handler med kortet ditt undersøkes det om det er dekning på konto, og beløpet du handler for reserveres. Ditt disponible beløp bli nedjustert, mens saldo forblir uendret. Når transaksjonen belastes og bokføres din konto blir saldo redusert og reservasjonene slettes. Etter bokføring vises detaljer om brukerstedet. Visa-transaksjoner belastes alltid konto med dagens valutakurs satt av Visa. Beløpet som ble reservert da du brukte kortet kan derfor avvike fra det beløpet som blir bokført.

Hvordan kan jeg få betalt en regning umiddelbart?
Svar:

Hvis du har aktivert «Umiddelbar betaling» i Nordea, vil betalingen bli utført med en gang. Har mottaker konto i Nordea kommer også pengene inn på konto med en gang. Umiddelbar betaling aktiverer du når du er innlogget i nettbanken under «Innstillinger» og «Betalingsinnstillinger».

Hvorfor fungerer ikke min BankID på mobil?
Svar:
 • Har du byttet SIM-kort, må du slette avtalen om BankID på mobil og opprette avtalen på nytt igjen i Nettbanken. Gå inn på menyvalg: «Innstillinger» og «BankID».
 • Har du byttet abonnement, kan du sjekke på BankID på mobil om ditt nye abonnement fungerer med BankID på mobil.
 • Eventuelt kan du teste om din BankID på mobil fungerer som den skal på BankID.noÅpnes i nytt vindu
Jeg har fått ny mobil og/eller nytt SIM-kort. Hva må jeg gjøre for å fortsatt bruke BankID på mobil?
Svar:

BankID på mobil lagres på ditt SIM-kort. Dette innebærer at du må opprette BankID på mobil på nytt hvis du har fått nytt SIM-kort. Endringer i ditt mobilabonnement kan også medføre at du må opprette BankID på mobil på nytt. Du kan enkelt opprette ny avtale når du er innlogget i nettbanken din. Gå til «Innstillinger» og «BankID». Du kan teste om din BankID på mobil fungerer som den skal på BankID.noÅpnes i nytt vindu.

Hvor finner jeg melding om kreditering som jeg tidligere fikk i nettpost i nettbanken?
Svar:

Melding om kreditering fremkommer i Nettbanken. Se under Kontoinformasjon - der finner du oversikt over alle transaksjoner og innbetalinger. I tillegg finner du melding om krediteringer på den månedlige kontoutskriften. Krediteringen finnes ikke som eget bilag. 

Tips! Hvis du er selvstendig næringsdrivende anbefaler vi at du blir bedriftskunde i Nordea og tar i bruk Nettbank Bedrift som er bedre tilpasset ditt behov.

Hvordan får jeg skrevet ut en melding om kreditering fra Kontoinformasjon i nettbanken?
Svar:

Du kan trykke på "Skriv ut"-ikonet på siden for Kontoinformasjon. Da får du alt innholdet som vises på siden. Du kan også overføre alt innhold i Kontoinformasjon til Excel-format og skrive ut derfra. Link til Excel er på siden for Kontoinformasjon. Da kan du også redigere innholdet før du skriver ut.

Tips! Hvis du er selvstendig næringsdrivende anbefaler vi at du blir bedriftskunde i Nordea og tar i bruk Nettbank Bedrift som er bedre tilpasset ditt behov.

Jeg får beskjed om at "Din betaling i nettbanken krever ytterligere godkjenning". Hva gjør jeg?
Svar:

Svar:
Enkelte betalinger krever av sikkerhets hensyn en ekstra bekreftelse på SMS. Dette krever at du har registrert mobilnummeret ditt i nettbanken. Dersom du ikke har aktivert dette tidligere, gjør følgende: 

Du aktiverer mobilnummeret ditt i Nettbanken, under valget «Dagligbank», «Mobiltjenester», «SMS-bekreftelse». Da får du tilsendt en SMS som du besvarer med en engangskode fra sikkerhetskortet utstedt fra Nordea. For å bekrefte den aktuelle betalingen, går du til valget «Betalinger», «Ubekreftede Betalinger» og trykker på «Send SMS på nytt». Du får en SMS der vi ber deg om å kontrollere beløp og kontonummer for den aktuelle betalingen, og du svarer JA dersom alt stemmer. Når dette er gjort kan du bekrefte betalingen i Nettbanken som vanlig. 

Er mobilnummeret ditt registrert, men du mottar ikke SMS - da går du til valget «Betalinger», «Ubekreftede Betalinger» og trykker på «Send SMS på nytt». 

Les mer her om bekreftelse av nettbetalinger via SMS

Jeg får BID-feilkode når jeg skal logge inn i nettbanken, hva betyr dette?
Svar: Her finner du forklaring på feilmeldingene vi får mest spørsmål om:

BID 1439
Feil BID 1439 oppstår vanligvis fordi man taster feil engangskode for mange ganger. Det kan for eksempel skje hvis du:
•    Har flere banker og benytter feil kodebrikke når du skal logge inn
•    Har flere banker og benytter feil BankID når du skal logge inn. Du må velge hvilken BankID du skal bruke når du logger inn.
•    Bruker en annen/feil kodebrikke enn din egen.

BID 2031, 2032, 2033, 2034, 20a1, 20b0, 20b1
Disse feilkodene betyr vanligvis dårlig/ustabil internettforbindelse ved bruk av BankID. Vi anbefaler derfor at du gjør dette:
•    Prøv på nytt. Feilen kan være midlertidig.
•    Sjekk om nettet går tregt. Husk at faktisk båndbredde ikke er det samme som den nettleverandøren din oppgir.
•    Prøv å slå av eller trekke ut strømmen på modem/ruter. Du bør også starte datamaskin eller nettbrett på nytt.
•    Får du fortsatt slike feilkoder bør du ta kontakt med din nettleverandør.

C131 eller C293
Denne feilmeldingen oppstår oftest når det allerede kjøres en BankID-prosess på ditt mobilnummer. Det betyr at forrige handling fortsatt foregår. Vi anbefaler at du venter noen minutter, og prøver igjen.

C161
Denne feilen betyr at vi ikke finner en aktiv BankID på mobil-avtale på det mobilnummeret du tastet inn eller at du har tastet feil mobilnummer. Din BankID på mobil kan være slettet. Årsaken til dette kan være nytt SIM-kort eller at det er blitt gjort endringer på abonnementet ditt.
Logg deg inn i nettbanken og opprett BankID på mobil på nytt igjen.

C167
Denne feilmeldingen betyr at du trolig har gjort endringer på ditt mobilabonnement. Eksempel:
•    Endret mobilnummer
•    Ny teleoperatør
•    Endret adresse hos teleoperatør
Dette ordner du ved å slette BankID på mobil og oppretter det på nytt når du er innlogget i nettbanken.

C302
Vi får ikke kontakt med mobiltelefonen din. Har du husket å oppheve tastelåsen? Prøv gjerne å slå telefonen din av og på hvis feilen gjentar seg.
Hvor finner jeg mine kontoutskrifter og annen post fra Nordea?
Svar:

Du finner kontoutskrifter, rentendringsbrev og annen post i fanen Digital postkasse i Nettbanken. Du kan også gå til din digitale postkasse via logg inn på nordea.no (logg inn/privatkunder/Digital post) eller via www.eboks.noÅpnes i nytt vindu. Vil du vite mer om den digitale postkassen, kan du lese mer på denne siden.

Hvordan kjøper og selger jeg fond i Nordea Fondene?
Svar:

Tilgang til å kjøpe og selge fondsandeler får du i Nettbanken ved å bestille tjenesten Fondshandel på nett. Med Fondshandel på nett kan du til en hver tid holde deg oppdatert på verdiutviklingen på dine fond, ha full oversikt over din beholdning og transaksjoner, samt kunne kjøpe og selge når det måtte passe deg. Du kan bestille tjenesten her