A kid with a watering can outside summertime.

Plassering på konto

Er bedriftens overskuddslikviditet riktig plassert?

Kapitalkonto

En fleksibel sparekonto som gir god avkastning. Kapitalkonto er Nordeas ordinære sparekonto som gir høyere renter på innskudd enn vanlig bedriftskonto. En sikker og fleksibel spareordning.

Les mer

Termininskudd

Forretning basert på markedsrente på avtaletidspunktet. Termininnskuddskonto egner seg for plassering av overskuddslikviditet til en fast avtalt rente i en fast avtalt periode. Minimum beløp er kr 500 000.

Les mer

Spør oss om råd - avtal videomøte

Spør oss om råd - avtal videomøte

Kontakt oss