Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Plassering på konto

Er bedriftens overskuddslikviditet riktig plassert?

Kapitalkonto

En fleksibel sparekonto som gir god avkastning. Kapitalkonto er Nordeas ordinære sparekonto som gir høyere renter på innskudd enn vanlig bedriftskonto. En sikker og fleksibel spareordning.

Les om Kapitalkonto

Termininskudd

Rente er basert på markedsrente på avtaletidspunktet. Termininnskudd egner seg for plassering av overskuddslikviditet til en fast avtalt rente i en fast avtalt periode. Minimum beløp er kr 500 000.

Les om Termininskudd

Spør oss om råd - avtal videomøte

Spør oss om råd - avtal videomøte

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager