Elektronisk ajourhold forenkler oppdatering og frigjør ressurser for bedriften

Finans Norge har utarbeidet en bransjenorm for elektronisk filoverføring av lønnsdata. For at dere skal kunne bruke elektronisk ajourhold, må lønnssystemet kunne levere data i henhold til denne bransjenormen. 

Endringer registreres månedlig ved hjelp av direkte dataoverføring fra bedriftens lønnssystem til Nordea Liv. Ved mottak av data kontrollerer vi nye data mot eksisterende data. Endringer blir deretter automatisk registrert i bedriftens avtale.

Fakta om elektronisk ajourhold

Nordea Livs system for elektronisk ajourhold kan registrere følgende endringer:

  • Inn- og utmeldinger
  • Lønnsendringer
  • Endring i stillingsprosent
  • Navn- og adresseendringer
  • Permisjoner

I praksis vil dette si at man hver måned overfører et datauttrekk til Nordea Liv etter den månedlige lønnskjøringen. Dette innebærer at innskudd i februar er et resultat av lønnskjøring i januar osv. 

Ansatte er definert med en avlønningsform i lønnssystemet. 

Fastlønnede og timelønnede behandles på følgende måte:

Fastlønnede

Ansatte med fast stillingsprosent og fast månedslønn. For disse foretas det lønnsregulering når ansatte endrer fastlønn. Innskuddet og forsikringsdekninger blir beregnet ut fra denne lønnen.

Timelønnede

Timelønnede jobber ofte varierende antall timer fra måned til måned. For å få jevne innskudd og jevn forsikringsdekning, beregnes årslønn og stillingsprosent ut fra gjennomsnittet av de 12 siste lønnsrapporteringer. For ansatte med kortere medlemstid enn 12 måneder, brukes gjennomsnitt for den perioden de hittil har vært med i ordningen.

Har bedriften krav til stillingsprosent for medlemskap?

I avtaler hvor krav til stillingsprosent er et medlemsvilkår (da gjerne 20 %), vil ansatte med stillingsprosent/beregnet stillingsprosent lavere enn dette kravet, ikke være berettiget innskudd eller forsikringsdekning for slike perioder. Dersom en ansatt er registrert med stillingsprosent lavere enn kravet til medlemskap i 12 måneder, vil vi varsle bedriften om utmelding.

Ønsker du mer informasjon?

Vi hjelper deg gjerne!

Kontakt oss Åpnes i nytt vindu