Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Send inn personaloppgave for pensjonstilbud

Fullmakt

Informasjonen omfatter:

Vi gir med dette Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS fullmakt til å innhente alle relevante opplysninger vedrørende vår(e) pensjonsordning(er). 

· Ajourført oversikt over pensjoner og premier både for pensjonister og aktive

medlemmer

· Faktiske opptjente pensjonsrettigheter pr. medlem pr. grunnlagsrente og tilhørende

netto premiereserve

· Deltidsansattes deltids- og beregningsfaktor

· Tidligere rettigheter det er tatt hensyn til – størrelse og medlemstid

· Lineær fra-dato til medlemmene

Informasjonen omfatter:

· En kopi av forsikringsavtalen

· Hvilket grunnbeløp og hvilken grunnlagsrente som er benyttet

· Oversikt over antall uføre og syke i avtalen, og tilhørende utbetalingsopplysninger

· Saldo premiefond

· Saldo tilleggsavsetninger/kursreserver

Er det andre momenter som er nødvendig for at sammenlignbare tilbud skal kunne leveres, ber vi om at disse presenteres for Nordea Liv innen angitt tidsfrist.

Ved å sende inn dette skjemaet, kan våre rådgivere skreddersy et pensjonstilbud for din bedrift. Fyll ut skjemaet, send inn, så tar vi kontakt med deg for et godt tilbud.