Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Nettbank Bedrift

Nettbank Bedrift er Nordeas elektroniske betalingstjeneste skreddersydd for å møte dine behov som bedrift. Din bedrift får fleksibilitet til å utføre banktjenester når det måtte passe deg.

I Nettbank Bedrift får du tilgang til selskapets kontoer i Nordea, og kan enkelt betale regninger, sjekke saldo eller hente ut kontoinformasjon.

Dine fordeler med Nettbank Bedrift

 • Bedre styring av midler
 • Bedre oversikt over saldo og transaksjoner
 • Besparelser i transaksjonskostnader og arbeidstid
 • Tilgjengelig døgnet rundt

Nettbank Bedrift passer for

 • Små og mellomstore bedrifter
 • Bedrifter som har behov for flere personer med tilgang til nettbanken
 • Bedrifter som ønsker å knytte flere selskaper inn i nettbanken
 • Bedrifter med behov for kun norske konti – inklusive norske valutakonti

Tjenester i Nettbank Bedrift:

Med Nettbank Bedrift har du til enhver tid full oversikt over din bedrifts likviditet og kan foreta betalinger inn- og utland.

Kontoinformasjon

 • Få oppdatert transaksjon- og saldoinformasjon fra bedriftens egne konti med 24 måneders historikk.
 • Se ikke bokførte transaksjoner.
 • Se renteinformasjon på innskudd og kreditter, samt provisjon

Betalinger

 • Overføre mellom egne konti
 • Mottakerregister
 • Forfallsregister
 • Lønningslister
 • Flerbetalinger

Flere brukere i samme avtale

Det kan være flere brukere knyttet til en avtale. Brukere kan ha forskjellig tilgang til de respektive konti og det kan velges en kombinasjon av følgende tilganger:

 • Se kontoinformasjon
 • Se betalinger
 • Legge inn betalinger
 • Godkjenne betalinger alene
 • Godkjenne betalinger sammen med en annen bruker
 • Hver bruker får en personlig Login ID og kodekort for å få tilgang til tjenesten.

Filbaserte løsninger

Her kan du sende inn og hente betalings- og returfiler.

Følgende filtyper kan sendes:

Følgende filtyper kan hentes:

 • Edifact NO (Cremul, Debmul, Finsta)
 • Kontoutskrift NO
 • Fil for bankavstemming av norske konti og valutakonti
 • OCR returfil NO
 • Telepay returfil NO
 • Account statement SWIFT

Filene må godkjennes i portalen under Filtjenester før de viderebehandles av banken. Ved godkjenning av innsendte filer kan du kontrollere at filen har kommet fram til banken og at beløp er riktig.

Flere selskaper i samme avtale

Flere selskaper kan knyttes sammen i en Nettbank Bedriftsavtale avtale - eksempel:

 • Konsern med mor- og datterselskaper
 • Selvstendige selskaper med mulighet til å skifte mellom disse.

Tilleggstjenester

 • eFaktura
  Du kan nå enkelt motta og/eller sende elektroniske fakturaer rett fra nettbanken.
 • Nordea Finance
  Her kan du se bedriftens Leasing- og låneavtaler i Nordea Finans
 • Private Banking
  Her kan du få oversikt over bedriftens investeringsportefølje
 • Trade Finance
  Trade Finance Global gir deg muligheten til å håndtere garantier, remburser og dokumentinkasso.
 • Aksjehandel på nett
  Med Aksjehandel på nett kan du handle børsnoterte aksjer enkelt, raskt og effektivt.
 • Fondshandel
  I nettbanken kan du enkelt og raskt kjøpe og selge fond og holde deg oppdatert på utviklingen 24 timer i døgnet.

Kom i gang med Nettbank Bedrift

Se hvordan du logger inn i Nettbank Bedrift første gangen.

For transaksjonspriser, se bankens prisliste (pdf, 474 KB)Åpnes i nytt vindu                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

                        Priser for Nettbank Bedrift*  

SpesifikasjonPriser
Løpende abonnement pr. hovedselskap / pr. mnd.Kr 99,00
Pris pr. bruker / pr. mnd.   Kr 40,00
Kontotilknytning pr. konto / pr. mnd (b)Kr 15,00

Tillegg for bruk av Filtjenester*

SpesifikasjonPriser
Pris pr. hovedselskap (Del A) tilknyttet filtjenesterKr 1.200,00
Tillegg etablering pr. påfølgende selskap (under samme avtale som over)    Kr 100,00
Pris for filoverføring pr. mndKr 300,00
Pr. fil til / pr. fil fra (for eksempel OCR retur, Avtalegiro, Autogiro)Kr 5,00
Andre tjenester*
SpesifikasjonPriser
Sikkerhetskort pr. stk. (1 stk kort pr. selskap inkludert)Kr 200,00
Erstatning av skadet eller mistet sikkerhetskort pr. stk.Kr 200,00
Oppdragsendringer/sletting av bet. foretatt av NordeaKr 20,00

Fotnoter
(*) Lag og foreninger med næringskodene 93299 og 94991 i Brønnøysundregistrene unntas fakturering oppgitt i denne prislisten. 
(a) Tilnyttede selskap er kun tilknytning av nye konti, og prises kun som konti. 
(b) Inntil tre konti pr. selskap er inkludert. Den 4. og påfølgende konti prises med kr 15,-.

Bli Nettbankkunde

Husk også å laste ned Mobilbank Bedrift-appen til din smarttelefon.

Bestill/endre Nettbank Bedrift

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager