Big city and high-rise buildings in Dubai

Valutakonto

Har din bedrift inntekter og utgifter i fremmed valuta, kan det være en god idé å ha en Valutakonto.

Dine fordeler med Valutakonto

  • Valutakonto gir bedriften god likviditetsstyring.
  • Oppgjør av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta kan på grunn av kursutviklingen være fordelaktig.
  • Sikrer bedriften mot fremtidig kursøkning.
  • Kontoen gir mulighet for kassekreditt i den samme valuta.

Transaksjonskonto i utenlandsk valuta for inn- og utbetalinger

Valutakonto kan opprettes i de fleste valutasortene og kan inngå i et flerkontosystem. De fleste internasjonale betalingstjenester kan benyttes på kontoen.

Renter

Renten fastsettes i henhold til markedsrenten i den angjeldende valuta.

Kontakt oss

Du kan velge mellom åpen eller sikker chat. Har du generelle spørsmål som ikke krever identifisering kan du starte en chat med Nova, vår chat robot. (Krever ingen innlogging.)

Chat med oss

Kontakt oss