Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Oppsamlingskonto i NOK

Dette er en arbeidskonto for utenlandske bedrifter med adresse i utlandet. Kontoen brukes til oppsamling av eksportinntekter i norske kroner og til utbetalinger til norske leverandører.

Bedriftens fordeler med Oppsamlingskonto i NOK

  • Bedrer likviditeten og likviditetsstyringen som kan gi grunnlag for høyere avkastning på likviditeten
  • Kredittbehovet kan bli mindre og dermed oppnå større handlefrihet
  • Bidra til å redusere valutarisikoen på eksportinntektene
  • Reduserte kostnader relatert til valutavekslinger
  • Redusert float-tid ved overføringer fra kontoen til egen konti i Nordea eller våres avtalebanker

Priser

Priser oppgis på forespørsel.

Kontakt oss

Du kan velge mellom åpen eller sikker chat. Har du generelle spørsmål som ikke krever identifisering kan du starte en chat med Nova, vår chat robot. (Krever ingen innlogging.)

Chat med oss

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager