Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Konto i utlandet

Om din bedrift handler mye med utlandet, kjøper eller selger, kan det være nyttig å åpne en konto i utlandet beregnet på lokal valuta.

Opererer du i Norden tilbyr vi fullverdige banktjenester i Danmark, Finland og Sverige. I en rekke andre land har våre kontorer og datterselskaper tilknytning til de lokale bankene som gjør at vi kan tilby våre kunder blant annet inn- og utbetalingstjenester og kontohold - eksempelvis oppsamlingskonti i utlandet og lokal konto i utlandet.

Bedriftens fordeler med Konto i utlandet

  • Oppnår raskere innbetaling av utestående, redusert kredittbehov og forbedret likviditetsstyring
  • Kostnadene ved valutavekslinger og overføringer reduseres
  • Midler kan hentes hjem når bedriften ønsker det, enten via K-Link eller som fast oppdrag
  • For hjemhenting av midler tilbyr Nordea og våre samarbeidspartnere redusert float-tid og konkurransedyktige priser
  • Fordeler for betaler - betaler kan benytte et lokalt betalingsinstrument som gjør betalingen rimeligere enn om den skulle sendes til Norge

Oppsamlingskonto i utlandet

Tjenesten egner seg for norske bedrifter som fakturerer i lokal valuta eller for bedrifter som har inntekter og utgifter i samme valuta. Oppsamlingskonto er en arbeidskonto i en utenlands bank beregnet på oppsamlinger av innbetalinger utenfor Norge. Kontoen kan også benyttes til utbetalinger i det lokale markedet.

Lokal konto i utlandet

Tjenesten egner seg for bedrifter med etablering i utlandet, hvor den utenlandske etableringen har behov for lokale banktjenester. En lokal konto er en arbeidskonto i en utenlandsk bank beregnet på inn- og utbetalinger i det lokale markedet.

Tilgang til lokale betalingstjenester til gunstig pris og valutering er et godt argument for å velge en lokal konto i utlandet.

Renter

Renten fastsettes i henhold til markedsrenten i den angjeldende valuta.

Kontakt oss

Du kan velge mellom åpen eller sikker chat. Har du generelle spørsmål som ikke krever identifisering kan du starte en chat med Nova, vår chat robot. (Krever ingen innlogging.)

Chat med oss

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager