Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Flerkonto/Cash Pool

Flerkonto er en web-basert økonomisk styrings- og informasjonstjeneste. Flerkontosystemet, som er beregnet for konsern med datterselskaper, er utviklet for å overvåke, styre og utnytte bedriftens samlede likviditet.

Bedriftens fordeler med Flerkonto/Cash Pool

  • Optimal utnyttelse av overskuddslikviditet og kredittbevilgninger
  • Forenklet og mer effektiv likviditetsstyring
  • Samlet oversikt over konsernets likviditet
  • Bedre kontroll på datterselskapers bruk av kreditt og/eller innestående midler
  • Bedre kapitalavkastning
  • Ivaretar likviditetsstyring på flere nivå

Om Flerkonto/Cash Pool

Vi tilbyr ulike løsninger avhengig av bedriftens-, konsernets- eller holdingselskapets organisasjon og volum. Løsningen gjør behovet for kreditt mindre og gir bedre muligheter for å plassere overskuddslikviditet på pengemarkedet. Dessuten oppnås en rentenettingseffekt ved at renten på kredit- og debetsaldi innen den enkelte valuta blir beregnet av nettosaldo.

En Flerkontoavtale kan etableres både med og uten kreditt, i én valuta eller som flervalutasystem.

Priser for Flerkonto/Cash Pool

Priser avhenger av avtale og oppgis på forespørsel

Kontakt oss

Du kan velge mellom åpen eller sikker chat. Har du generelle spørsmål som ikke krever identifisering kan du starte en chat med Nova, vår chat robot. (Krever ingen innlogging.)

Chat med oss

Konto og kontosystem

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager