Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Depositumskonto Bedrift

Depositumskonto Bedrift gjelder der utleieren er en bedrift og benyttes i leieforhold av bolig- og næringseiendom, som et alternativ til husleiegaranti. For å opprette kontoen må utleier ha oss som bankforbindelse og leietaker må være registrert som kunde i Nordea.

Dine fordeler med Depositumskonto Bedrift

 • Kontoen er sperret og kan kun benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker
 • Sikkerhet for skyldig husleie, skader på leieobjektet o.l.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven

Kort om betingelsene:

 • Depositumskonto Bedrift med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.
 • Det må innbetales et etableringsgebyr som skal innbetales ved åpning av kontoen. Husleieloven legger til  grunn at utleier skal dekke dette gebyret.
 • Kontoen opprettes i leietakers navn.
 • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
 • Ved utleie av bolig kan ikke depositumets størrelse overstige summen av seks måneders husleie.
 • Renten tillegges kontoen ved årets slutt.
 • Renten tilfaller leietaker og inngår ikke som en del av depositumsbeløpet.
 • Begge parter må skriftlig samtykke til utbetaling og/eller oppgjør av konto.

Vilkår og regler

Depositumskonto med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.

Vilkår for Depositumskonto (pdf, 78 KB)Åpnes i nytt vindu

Regler i HusleielovenÅpnes i nytt vindu

Slik bestiller du Depositumskonto

For å opprette kontoen må utleier ha oss som bankforbindelse og leietaker må være registrert som kunde i Nordea. Det er utleier som bestiller kontoen ved å ringe Kundeservice 232 06002.

Følgende informasjon må oppgis:

 • Navn og organisasjonsnummer for utleier og leietaker (eventuelt fødselsnummer hvis leietaker er privatperson)
 • Mobil og e-post adresse for både utleier og leietaker
 • Utleiers konto i Nordea for belastning av etableringsgebyret
 • Utleiers konto i Nordea som skal benyttes til innbetaling av husleie 
 • Utleieobjektets adresse
 • Depositumsbeløpet størrelse og hvor mange måneders husleie dette tilsvarer (ved utleie av bolig kan ikke beløpet overstige summen av 6 måneders husleie).  

Dokumentasjon som sendes til Nordea per post 

 • Bekreftet rett kopi av gyldig legitimasjon for de personer som representerer utleier og leietaker.
 • Firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder fra utleier og eventuelt leietaker.

Dokumentene sendes til:

Nordea Bank Abp, filial i Norge
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo.

Merk konvolutten: Depositumskonto BM

Renter og priser

Renter og priser for Depositumskonto Bedrift
Innestående Rente
Uansett beløp0,05% p.a.
Etableringsgebyrkr 1.000,00
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00

Bestill Depositumskonto Bedrift

Utleier og leietaker må være, eller bli kunde i Nordea for å bestille kontoen. Utleier bestiller ved å ringe Kundeservice Bedrift.

Bestill Depositumskonto Bedrift

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tors 08.00-19:00 og til 17:00 på fredager
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager