Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Depositumskonto Bedrift

Depositumskonto Bedrift gjelder der leietakeren er en bedrift og benyttes i leieforhold av bolig- og næringseiendom, som et alternativ til husleiegaranti. For å opprette kontoen må utleier ha oss som bankforbindelse og leietaker må være registrert som kunde i Nordea.

Dine fordeler med Depositumskonto Bedrift

 • Kontoen er sperret og kan kun benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker
 • Sikkerhet for skyldig husleie, skader på leieobjektet o.l.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven

Kort om betingelsene:

 • Depositumskonto Bedrift med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.
 • Det må innbetales et etableringsgebyr som skal innbetales ved åpning av kontoen. Husleieloven legger til  grunn at utleier skal dekke dette gebyret.
 • Kontoen opprettes i leietakers navn.
 • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
 • Ved utleie av bolig kan depositumets størrelse ikke overstige seks måneders husleie (ref. Husleieloven).
 • Renten tillegges kontoen ved årets slutt.
 • Renten tilfaller leietaker og inngår ikke som en del av depositumsbeløpet.
 • Begge parter må skriftlig samtykke til utbetaling og/eller oppgjør av konto.

Fullstendig vilkår og regler

Depositumskonto med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.

Vilkår for opprettelse (pdf, 176 KB)Åpnes i nytt vindu (i henhold til Husleieloven)

Regler i HusleielovenÅpnes i nytt vindu

Slik bestiller du Depositumskonto

For å opprette kontoen må utleier ha oss som bankforbindelse og leietaker må være registrert som kunde i Nordea. Det er utleier som bestiller kontoen ved å ringe Kundeservice 232 06002.

Følgende informasjon må oppgis:

 • Navn og organisasjonsnummer for utleier og leietaker (eventuelt fødselsnummer hvis leietaker er privatperson)
 • Mobil og e-post adresse for både utleier og leietaker
 • Utleiers konto i Nordea for belastning av etableringsgebyret
 • Utleiers konto i Nordea som skal benyttes til innbetaling av husleie 
 • Utleielokalets adresse
 • Depositumsbeløpet størrelse og hvor mange måneders husleie dette tilsvarer (beløpet kan ikke overstige 6 måneders husleie)  

Dokumentasjon som sendes til Nordea per post 

 • Bekreftet rett kopi av gyldig legitimasjon for de personer som representerer utleier og leietaker.
 • Firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder fra utleier og eventuelt leietaker.

Dokumentene sendes til:

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo.

Merk konvolutten: Depositumskonto BM

Renter og priser

Rente for Depositumskonto Bedrift
Innestående Rente
Uansett beløp0,05% p.a.
Etableringsgebyr for Depositumskonto Bedrift
SpesifikasjonPris
Utleier* har et etablert kundeforhold kr 1.000,00
Utleier* har et ikke etablert kundeforhold før denne kontoetableringen
kr 2.000,00
*) Om leietaker har et etablert kundeforhold vil ikke påvirke størrelsen på etableringsgebyret

Bestill Depositumskonto Bedrift

Utleier og leietaker må være, eller bli kunde i Nordea for å bestille kontoen. Utleier bestiller ved å ringe Kundeservice Bedrift.

Bestill Depositumskonto Bedrift