Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Konto

Har du startet bedrift? Vår Bedriftskonto passer til alle næringsdrivende.

Trenger du hjelp til å vurdere alle dine behov, så står Kundeservice Bedrift klar til å hjelpe deg med råd og relevant informasjon.

Driftskontoer

Bedriftskonto

Konto for daglige inn- og utbetalinger. Egner seg for alle næringsdrivende, organisasjoner, lag og foreninger, samt offentlige etater og virksomheter.

Les om Bedriftskonto

Skattetrekkskonto

Alle bedrifter som foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger trenger en særskilt konto for skattetrekk.

Les om Skattetrekkskonto

Depositumskonto Bedrift

Depositumskonto Bedrift gjelder der leietakeren er en bedrift og benyttes i leieforhold av bolig- og næringseiendom.

Les om Depositumskonto Bedrift

Konto for handel med utlandet

Valutakonto

For bedrifter som trenger en transaksjonskonto i utenlandsk valuta for inn- og utbetalinger.

Les om Valutakonto

Konto i utlandet

Bedrifter med etablering i utlandet kan ha nytte av en lokal arbeidskonto i en utenlandsk bank.

Les om konto i utlandet

Oppsamlingskonto i NOK

Dette er en konto beregnet på utenlandske bedrifter som har handel med Norge.

Les om Oppsamlingskonto i NOK

Flerkonto/Cash Pool

Flerkonto er et økonomisk styrings- og informasjonssystem for å ha kontroll på den daglig likviditetssituasjon.

Les om Flerkonto/Cash Pool

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager