Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Filbetaling/EDIFACT

Alle EDIFACT-tjenestene, bortsett fra CREMUL, fases ut innen utgangen av 2018. CREMUL benyttes inntil tjenesten erstattes av camt.054C i xml-format via Corporate Access. Meldingstypen CREMUL gir din bedrift raskt oversikt over alle innbetalinger på bedriftens konti, og muliggjør automatisk avstemming av kundereskontroen. Kostnader knyttet til manuell avstemning reduseres derfor betydelig og risikoen for feil minsker.

Bedriftens fordeler med CREMUL/Innbetaling

  • Automatisk innlesning og behandling av majoriteten av transaksjonene i bedriftens økonomisystem
  • Raskere oppdatering av kundereskontro
  • Mulighet for oppfølging av sene betalere
  • Reduserer behovet for manuelle rutiner og minsker risikoen for feil
  • Tilgjengelig i de fleste regnskapsprogrammer

Priser

Priser for CREMUL følger bankens til enhver tid gjeldende prisliste for Bedriftskunder

Mer informasjon

Våre rådgivere er klare til å hjelpe din bedrift. Ta kontakt med oss om du vil vite mer om Corporate Access som vil erstatte EDIFACT.

Send e-post til Cash Management

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager