Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Betaling til utlandet

Til utlandet betaler du elektronisk. Det er raskt, trygt og kostnadsbesparende. Du kan velge å bruke Corporate Netbank, Nettbetaling Utland eller EDIFACT (PAYMUL). Betalinger til utlandet kan også utføres i form av utenlandssjekk.

Bedriftens fordeler med elektronisk oppdrag

  • Kostnads- og tidsbesparende i forhold til manuell løsning
  • Du er ikke avhengig av postgang, med risiko om at oppdraget kan komme på avveie
  • Du har flere alternativer
  • Gebyrer for flere betalinger kan samles opp og belastes daglig, ukentlig eller månedlig etter avtale
  • Nordea er en ledende valutabank, med konkurransedyktige priser

Betalingsalternativer

Ordinær overførsel

Ordinær overførsel benyttes for betalinger til hele verden i de aller fleste valutasorter uten beløpsbegrensninger. Tjenesten krever at mottakers konto og bankforbindelse i utlandet oppgis. Overførselen vil i de fleste tilfeller være disponibel for betalingsmottaker i løpet av 2-3 bankdager avhengig av land. 

Ordinær overførsel innen EU/EØS kan utføres langt billigere enn øvrige betalinger under visse forutsetninger og krav til betalingsdata.

Hasteoverførsel

Hasteoverførsel er den raskeste måten å betale til utlandet på. Vanligvis vil beløpet være disponibel for betalingsmottakers bank i løpet av samme dag eller neste virkedag, avhengig av valutasort og tidsforskjeller. Hasteoverførsel koster noe mer enn ordinær overførsel.

Utenlandssjekk

Swift-sjekk utstedes og sendes av Nordeas korrespondentbank i respektive land, og kan benyttes når mottakers kontonummer og bankforbindelse ikke er kjent.

Kontoregulering innen Nordea

Kontoregulering innen Nordea er overførsel mellom egne konti innen Nordea-konsernet. Ekspederes som hasteoverførsel med valutering samme dag, men til betydelig lavere pris.

Kvittering

Debet-/kreditmeldinger vedrørende utlandsbetalinger og hastebetalinger vil du motta som nettpost i Nettbanken. Ved flere meldinger fra/til samme avsender/mottaker, legges disse som en samleoppgave. Debetmeldinger for elektroniske utgående betalinger leveres bare til kunder som har avtale om dette. Pris pr. debetmelding er kr. 10,-.

Meldinger vil vises som nettpost to dager etter registrert betaling, det vil si at om en betaling registreres mandag er meldingen tilgjengelig som nettpost onsdag morgen.

Har du ikke nettpost i Nettbank Bedrift, ta kontakt med Kundeservice 232 06002

Kontakt Cash Management

Har du spørsmål du ikke finner svar på her eller trenger rådgivning, kan du få hjelp ved å sende oss en henvendelse via e-post.

Send e-post til Cash Management

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager