Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Landbrukskreditt

Landbrukskreditt er en kreditt som er spesielt tilpasset for selvstendig næringsdrivende i landbruket.

Dine fordeler med landbrukskreditt

  • Fleksibel finansieringsform - tilgjengelig på konto
  • Fungerer som en buffer når de løpende inntektene i perioder er for små i forhold til de løpende utgifter
  • Enkel likviditetsstyring
  • Du betaler kun rente for den delen av kreditten som er benyttet

Har du behov for driftskreditt i fasen mellom innkjøp til produksjon og oppgjør?

Landbrukskreditt er en kreditt som er spesielt tilpasset for selvstendig næringsdrivende i landbruket.

Kreditten skal dekke produsentens kortsiktige likviditetsbehov. Forutsetningen er at inntektene av de solgte produktene relativt hurtig skal gå inn på driftskredittkontoen.

Størrelsen på kreditten bestemmes av forholdet mellom utgifter og inntekter i produksjonsperioden.

Priser

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet. Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Priser oppgis på forespørsel - kontakt din Nordea-rådgiver eller Kundeservice 232 06002

Kontakt oss

Du kan velge mellom åpen eller sikker chat. Har du generelle spørsmål som ikke krever identifisering kan du starte en chat med Nova, vår chat robot. (Krever ingen innlogging.)

Chat med oss

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tor 08.00-19.00, fre 08.00-17.00
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager