Finansiering gjennom statlig garantiordning

Formålet med lånene er ikke at det skal være et «trygghetslån», men dekke opp for inntektsfrafall og avlaste et akutt likviditetsbehov, som følge av Corona.

Lån via statlig garantiordning kan gis til små og mellomstore bedrifter, som oppfyller disse vilkårene:

• Omsetning på maks 50 mill. euro

• Balanse på maks 43 mill. euro

Se utdypende informasjon om ordningen herÅpnes i nytt vindu.

I tillegg til informasjonen utfylt i søknadsskjema under, ber vi bedriften om å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Likviditetsbudsjett: Budsjett som viser likviditetsbehovet for kommende 6 måneder, gitt dagens situasjon (permitteringer, utsettelse husleie, andre tiltak). 
  • Regnskap for 2019 (revidert eller styregodkjent).

Vi kontakter deg innen 3 virkedager etter innsendt 3 skjema. 

Gi et anslag av årlig lønnskostnad
Beskriv hva lånet skal benyttes til. Lønn, husleie, låneavdrag, forfalt gjeld eller krav, etc

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager