Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Elev-, ungdoms- og studentbedrift

Ungt Entreprenørskap tilbyr undervisningsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift. Programmene gir elever og studenter erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer.

Nordea har de senere år vært en av flere samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap.

Praktisk kunnskap og forståelse for bedriftsetablering

Ungt Entreprenørskap bygger sine programmer på en læringsstrategi der «lære ved å gjøre» er viktig og utvikling av handlingskompetanse er et uttalt mål. Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Undervisningsprogrammene 

Elevbedrift (EB) 

EB er utviklet for elever i ungdomsskolen. Elevene skal starte, drive og avvikle sin egen elevbedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. En elevbedrift registreres hos Ungt Entreprenørskap og kontoen på en av elevene i bedriften. 

Ungdomsbedrift (UB)

UB er utviklet for elever i videregående skole. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. 

Studentbedrift (SB)

SB er utviklet for studenter i høyere utdanning. Studentene starter og driver egen bedrift med en kontaktperson fra høgskolen/universitetet og en mentor fra næringslivet. Studentbedrift kan gjennomføres som en del av studiene eller i tillegg til studiene. En studentbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Starte opp

Elevbedrifter og ungdomsbedrifter må ha en ansvarlig lærer for å kunne starte opp. Studentbedrifter må knytte til seg en kontaktperson fra høgskolen/universitetet.

Mer informasjon om hvordan man kommer i gang, finner man på Ungt Entreprenørskap sine nettsider:

www.elevbedrift.noÅpnes i nytt vindu

www.ungdomsbedrift.noÅpnes i nytt vindu

www.studentbedrift.noÅpnes i nytt vindu

Studieopplegget

Alt av læremateriell for programmene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift er utviklet av og driftes av Ungt Entreprenørskap.

Elevene og studentene arbeider ut ifra sin egen produktidé og realiserer denne blant annet gjennom produksjon, markedsføring og salg. Gjennom programmene får elevene og studentene muligheter til varierte arbeidsformer og til å utnytte andre læringsarenaer.

I løpet av maksimalt tolv måneder skal elevene og studentene gjennom blant annet følgende faser:

  • Utvikle en forretningsidé
  • Etablere et styre
  • Registrere bedriften
  • Drift og produksjon: administrasjon, regnskap, salg, markedsføring, personalforvaltning m.m.
  • Skrive rapporter
  • Avvikle bedriften

Kom i gang og bli kunde

Når bedriften er formelt etablert, trenger den en Bedriftskonto til daglig drift. Les hvordan dere kommer i gang og blir kunde.

Bli kunde

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tor 08.00-19.00, fre 08.00-17.00
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager