Bransjeløsninger

For små og mellomstore bedrifter har vi utviklet en pakke med bankprodukter, Bedriftspakken, som er satt sammen for å imøtekomme dine viktigste bankbehov.

Alle bedrifter og bransjer er unike, og har ulike behov

For å gjøre det enkelt å anskaffe de viktigste banktjenestene små- og mellomstore bedrifter trenger har vi satt sammen en Bedriftspakke. 

Sjømat, fiskeri og havbruk er et satsningsområde i Nordea. Som sjømatkunde betyr det at du møter rådgivere med stor kunnskap og erfaring om både bankfaget og sjømatnæringen.

Nordea støtter Ungt Entreprenørskap, dels fordi ungdom er en viktig ressurs og målgruppe for oss, og dels fordi Nordea har lange tradisjoner i samarbeid med skoleverket. For at de unge skal lykkes, blir det litt av vår oppgave å stimulere de til å utvikle et bevisst forhold til økonomi som deltakere i elev-, ungdoms- og studentbedrift. 

Bedriftspakken

Gjennom Bedriftspakken får du de viktigste bankproduktene, samtidig med en rekke andre fordeler.

Les mer

Sjømat, fiskeri og havbruk

Nordea satser på sjømat. Vi har egne rådgivere for aktører i fiskeri- og havbruksnæringen.

Les mer

Kontakt oss

Ring 232 06002