Remburs

En remburs er en oppgjørsform for internasjonal handel, både import og eksport, hvor kjøpers bank forplikter seg å betale for varen såfremt selger oppfyller betingelsene i kontrakten.

Importremburs Eksportremburs Priser Brosjyrer Bli kontaktet Importremburs

Remburs er en egnet betalingsform når din utenlandske selger vil ha en sikkerhet før vedkommende begynner å produsere varene eller trenger å finansiere produksjonen. I enkelte land kan selger låne på rembursen for å få midler til å kjøpe råvarer.

Som kjøper gir du Nordea et oppdrag om å åpne en remburs. Det betyr at Nordea tar på seg ansvaret for å betale selger hvis betingelsene i rembursen er oppfylt. Betingelsene for rembursen bestemmes ut fra avtalen du har med selgeren.

Du kan sende oppdraget om åpning av remburs elektronisk via Trade Finance Global og få informasjon om importrembursene dine.

Bedriftens fordeler med importremburs

  • Mulighet for kreditt fra selger. Importremburs kan gjøre det enklere for selger å gi deg som kjøper leverandørkreditt.
  • Kontroll med varestrømmen. Som kjøper kan du påvirke betingelsene i rembursen. For eksempel kan du be om vareprøver eller styre tidspunktet for leveransen ved å angi den siste dagen som varene skal sendes.
  • Internasjonale regler. Rembursreglene, UCP følger en internasjonal standard. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.
Eksportremburs

Remburs egner seg godt som betalingsform når du og kunden i utlandet begynner å gjøre forretninger sammen, og når den økonomiske og politiske situasjonen i kundens land er usikker, landets lover eller reguleringer krever det og når du trenger leverandørfinansiering.

Å betale med remburs er en måte å begrense de risikoene som kan oppstå når du selger til utenlandske kjøpere. Via Trade Finance Global får du blant annet advisert rembursen elektronisk.

Bedriftens fordeler med eksportremburs

  • Forbedret likviditetsstyring. Hvis du presenterer dokumentene til Nordea med en gang, kan du ofte få betalt innen et par dager etter at du har sendt varene.
  • Finansieringsmulighet Med rembursen som sikkerhet kan vi på visse betingelser finansiere leverandørkreditten. Det betyr at du kan tilby kunden lengre kredittid uten at det går ut over likviditeten din.
  • Sikrere betaling. Kjøperens bank tar på seg betalingsansvaret hvis ikke kunden betaler. Dette kalles en ubekreftet remburs.
  • Bekreftet remburs. Hvis kjøperen er i et land som er økonomisk eller politisk ustabilt, kan Nordea, på visse betingelser, ta på seg betalingsansvaret hvis kjøper eller kjøpers bank ikke kan betale. Dette kalles en bekreftet remburs.
  • Internasjonale regler Rembursreglene, UCP følger en internasjonal standard. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.
Priser

Importremburs

Pris for importremburs*
SpesifikasjonPris
Utstedelsesprovisjon2% p.a. (min. kr 900,00)
Dersom rembursen kontantsikres ved utstedelsen, beregnes utstedelsesprovisjon med0,5% p.a. (min. kr 900,00)
Dokumentprovisjon - per disposisjon0,25% (min. kr 800,00)
Akseptprovisjon2% (min. kr 700,00)
Endringsprovisjonkr 500,00

*) Dette er de viktigste rembursprovisjonene. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.

Eksportremburs

Pris for eksportremburs*
SpesifikasjonPris
Advisprovisjonkr 900,00
Dokumentprovisjon - per disposisjon0,275%
(min. kr 800,00)
Bekreftelsesprovisjon, beregnes etter en prosentsats p.a. avhengig av risiko på bank og landEtter avtale
(min. kr 1.000,00)
Akseptprovisjon (inkl. "deferred payment") beregnes etter en prosentsats p.a. avhengig av risiko på bank og landEtter avtale
(min. kr 1.000,00)
Diskonteringsprovisjonkr 1.000,00
Endringsprovisjonkr 500,00

*) Dette er de viktigste rembursprovisjonene. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.

Brosjyrer Bli kontaktet

Bli kontaktet av en rådgiver

Fyll ut nedenstående skjema og vi vil kontakte deg.