Inkasso

Inkasso er en vanlig betalingsform når kjøper og selger har etablert et forretningsforhold.

Importinkasso Eksportinkasso Direkte inkasso Pris Brosjyrer Bli kontaktet Importinkasso

Selgeren sender varene og sender dokumentene og eventuelt en veksel til banken sin. Den utenlandske banken sender dem så videre til Nordea som gir deg beskjed. Som kjøper får du tilgang til dokumentene når du har betalt eller akseptert leveransen.

Oppgi bankforbindelsen din til selger når du bestiller. På den måten sikrer du at dokumentene kommer direkte til Nordea og ikke blir sendt via andre.

Via Trade Finance Global  får du blant annet informasjon om importinkassoen elektronisk.

Bedriftens fordeler med Importinkasso

  • Mulighet for kreditt fra selger. Inkasso kan gjøre det enklere for selger å gi deg som kjøper leverandørkreditt.
  • Internasjonale regler. Inkassoreglene, URC 522, følger en internasjonal standard. De regulerer vilkårene for dokumentasjon samt hvordan og når betalingen skal skje. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.
Eksportinkasso

Bruk inkasso når du vil at kunden skal akseptere en veksel eller betale før kunden får tilgang på varene. Som selger har du fortsatt både den kommersielle og politiske risikoen. Men oppdraget følges opp av en bank i kjøperens land som også purrer kjøper hvis betalingen lar vente på seg.

Via Trade Finance Global får du tilgang til vår internettjeneste Direkte inkasso.

Bedriftens fordeler med Eksportinkasso

  • Sikkerhet for varene. Under forutsetningen av at frakten går som den skal, vet du som selger at varene ikke leveres ut før kjøperen har oppfylt sine forpliktelser, dvs. betalt eller akseptert vekselen.
  • Finansieringsmulighet Hvis du har gitt kjøperen en leverandørkreditt, snakk med oss om eventuell finansiering.
  • Internasjonale regler. Inkassoreglene, URC 522, følger en internasjonal standard. De regulerer vilkårene for dokumentasjon samt hvordan og når betalingen skal skje. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.
Direkte inkasso

Direkte inkasso er som en vanlig eksportinkasso. Forskjellen er at du sender inkassooppdraget i vårt navn direkte til kjøpers bank i stedet for via oss.

Oppdraget lager du enkelt via vår internettjeneste Trade Finance Global.

Bedriftens fordeler med Direkte inkasso

  • Raskere betaling. Inkassoen kommer raskere til kjøperen. Dette reduserer betalingstiden.
  • Kontroll med sendingen av inkassooppdraget. Fordi det er du selv som sender oppdraget, vet du eksakt når oppdraget er sendt til kjøpers bank.
  • Sikkerhet for varene. Under forutsetningen av at frakten går som den skal, vet du som selger at varene ikke leveres ut før kjøperen har oppfylt sine forpliktelser, dvs. betalt eller akseptert vekselen.
  • Finansieringsmulighet Hvis du har gitt kjøperen en leverandørkreditt, snakk med oss om eventuell finansiering.
  • Internasjonale regler. Inkassoreglene, URC 522, følger en internasjonal standard. De regulerer vilkårene for dokumentasjonen samt hvordan og når betalingen skal skje. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.
Pris

Pris for importinkasso*
TFG Regulær**Pris
Inkassoprovisjon0,40% (min. kr 1.000,00/maks. kr 3.500,00)
Akseptomkostninger kr 500,00
Endringsomkostningerkr 500,00
Diskonteringsprovisjonkr 1.000,00
Utlevering/fristillingkr 1.000,00
Pris for importinkasso*
TFG Direkte***
Pris
Inkassoprovisjon0,35% (min. kr 600,00/maks. kr 3.000,00)
Akseptomkostninger kr 500,00
Endringsomkostningerkr 500,00
Diskonteringsprovisjonkr 1.000,00
Utlevering/fristillingkr 1.000,00

*) Dette er de viktigste inkassoprovisjonene. Direkte omkostninger som telegebyr og porto kommer i tillegg. 

**) TFG Regulær = Per post.

***) TFG Direkte =  Nettjeneste .

Pris for eksportinkasso*
TFG Regulær**Pris
Inkassoprovisjon0,40% (min. kr 1.000,00/maks. kr 3.500,00)
Akseptomkostninger kr 500,00
Endringsomkostningerkr 500,00
Diskonteringsprovisjonkr 1.000,00
Utlevering/fristillingkr 1.000,00
Pris for eksportinkasso*
TFG Direkte***
Pris
Inkassoprovisjon0,35% (min. kr 600,00/maks. kr 3.000,00)
Akseptomkostninger kr 500,00
Endringsomkostningerkr 500,00
Diskonteringsprovisjonkr 1.000,00
Utlevering/fristillingkr 1.000,00

*) Dette er de viktigste inkassoprovisjonene. Direkte omkostninger som telegebyr og porto kommer i tillegg. 

**) TFG Regulær = Per post.

***) TFG Direkte =  Nettjeneste .

Pris for direkte inkasso
Spesifikkasjon
Priser oppgis på forespørsel.
Brosjyrer Bli kontaktet

Bli kontaktet av en rådgiver

Fyll ut nedenstående skjema og vi vil kontakte deg.