Garanti

I forbindelse med kreditter, eksport, import og andre typer oppdrag, krever ofte noen av partene, eller begge, at motparten stiller sikkerhet. En slik sikkerhet er som oftest en bankgaranti.

Bankgarantien sikrer at oppgjøret mellom partene vil skje i henhold til kontrakten. Ved å utstede garantien forplikter banken seg til å oppfylle dine forpliktelser dersom noe skulle hindre deg i å oppfylle dem.

Om Garanti Søk om Garanti Tre former for garantier Priser Bli kontaktet Om Garanti

Bedriftens fordeler med Garanti

  • global-finance-award-2014-123x158Garantien gir din bedrift trygghet ved at banken stiller som sikkerhet.
  • En Betalingsgaranti gjør at du kan kjøpe mot faktura og dermed kan utnytte muligheten til leverandørkreditt.
  • En Forskuddsgaranti gir deg muligheten til å finansiere deler av leveransen gjennom forskuddsbetaling fra kunden.
  • Med en Oppfyllelsesgaranti gir du kunden trygghet gjennom å gi sikkerhet for leveranse.

Uansett forpliktelser, tar banken kun på seg ansvaret for betalingen, og ikke for å levere den opprinnelige forpliktelsen din. Garantier kan utformes på forskjellige måter med ulike typer forpliktelser. Via vår markedsledende online-tjeneste Trade Finance Net Services kan du elektronisk håndtere, garantier, remburser og inkasso.

Søk om Garanti Tre former for garantier Priser

Priser for Garanti
SpesifikasjonPris
Garantiprovisjon, avhengig av garantitype, risiko og sikkerhetEtter avtale (min. kr 750,00 per 3 mnd. periode)
Etableringsomkostninger med Nordeas standard garantitekst1% (min. kr 2 500,00)
Etableringsomkostninger uten Nordeas standard garantitekst1% (min. kr 4 000,00)
Behandlingsomkostninger ved endring av garantier, reduksjoner, forlengelser etc. Etter avtale (min. kr 1 500,00)
Hastegebyrkr 3 000,00
Omkostninger ved varsling av kravkr 3 500,00
Omkostninger ved utbetaling av krav kr 500,00
Advisering av utenlandske garantier u/ansvar for NordeaAvhengig av bank/land
Rådgivning/utarbeidelse av garantitekst pr. timekr 800,00
DepotgebyrAvhengig av depottype
Bli kontaktet

Bli kontaktet av en rådgiver

Fyll ut nedenstående skjema og vi vil kontakte deg.