Nordea Trade Portal

Din ressurs og støtte på veien mot nye markeder 

For å hjelpe deg med å utforske nye markeder, har vi lansert Nordea Trade Portal. Portalen er en viktig informasjonskilde for å hjelpe deg som ønsker å ekspandere og opprette internasjonal virksomhet.

Fakta om Nordea Trade Portal 

Her finner du:

  • 180 landsprofiler, 20.000 markedsrapporter, statistikk og databaser med importører og eksportører
  • varslingstjenester for å overvåke endringer i regelverk og nye anbud
  • lister over internasjonale messer
  • muligheter for og verktøy til å kontrollere lokale barrierer, administrere fraktdokumenter og sjekke viktige problemstillinger
  • kalkulatorer spesielt for import og eksport

Tilgangen til Trade Portal er gratis.