Ytelsespensjon

Ytelsespensjon gir din bedrift muligheten til å bestemme det fremtidige pensjonsnivået for dine ansatte. Ytelsene fra pensjonsavtalen og utbetaling fra folketrygden utgjør vanligvis mellom 60-70 % av den ansattes lønn.

På grunn av endringer i pensjonssystemet, anbefaler vi nye kunder innskuddspensjon.

Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om tjenestepensjon.

Om Ytelsespensjon Premiefritak Tilleggsdekninger Kostnader Om Ytelsespensjon

Kort om Ytelsespensjon:

  • Avkastningsgaranti på pensjonsmidlene.
  • Et gode som er lett å kommunisere til de ansatte.
  • Et sikret, forutsigbart pensjonsnivå for de ansatte.
  • Stor økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier i kombinasjon med uføre- og etterlattepensjon.
  • En lønnsforhøyelse får tilbakevirkende kraft i den perioden den ansatte har vært medlem.
  • Når en ansatt slutter utstedes det en fripolise.
Premiefritak

Premiefritak

Ved ansattes uførhet betaler Nordea Liv premien så lenge uførheten varer. Den ansatte må ha vært sykemeldt i minst 20 % i sammenhengende 12 måneder for å få fritak. Fritak gis i forhold til graden av uførhet og opphører senest ved full opptjeningsalder.

Tilleggsdekninger

Tilleggsdekninger

Valgfrie tilleggsdekninger gir de ansatte og deres familier en ekstra sikkerhet. Med Ytelsespensjon kan bedriften skreddersy tilleggsdekninger slik at de tilpasses ønskene for din bedrift.

Uførepensjon

  • Utbetales til den ansatte ved varig uførhet.

Ektefelle- og samboerpensjon

  • Utbetales til ektefelle eller samboer ved den ansattes død.

Barnepensjon

  • Utbetales til etterlattes barn under 21 år ved den ansattes død.
Kostnader

Kostnader

Prisen er avhengig av hvilken løsning bedriften velger.
Bli kontaktet for rådgivning

Råd om tjenestepensjon

Tools for wood work  

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du en spesielt gunstig mulighet til pensjonssparing. Opprett en pensjonsavtale innen 31. mars og få inntektsfradrag.

architect works on model  

Pensjonsreformen

Vet du hvilke endringer som har kommet med pensjons- reformen, og hvilke konsekvenser det har for din bedrift?