Pensjonsreformen

Ny fleksibel alderspensjon øker behovet for rådgivning

1. januar 2011 trådte nye regler for alderspensjon i folketrygden, private tjenestepensjoner og AFP i kraft.

Det bærende prinsippet i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid - både ved at pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjon, og ved at man kombinerer jobb og pensjon.

Folketrygden Private tjenestepensjoner AFP Hva betyr dette for din bedrift? Folketrygden

Ny alderspensjon i folketrygden omfatter følgende:

 • Nye opptjeningsregler - alle år mellom 13 år og 75 år teller med i opptjeningen av din pensjonsbeholdning.
 • Fleksibelt uttak av alderspensjon - uttak kan starte allerede fra fylte 62 år, man kan ta ut hel eller delvis pensjon, og fritt kombinere med videre arbeid.
 • Levealderjustering - den årlige pensjonen avkortes ettersom befolkningen lever lenger.

Pensjonsreformen innføres gradvis. Hvordan man blir berørt vil avhenge av fødselsår.

Last ned produktark om ny alderspensjon  (pdf, 269 KB)Åpnes i nytt vindu

Du kan også lese om alderspensjon på www.nav.noÅpnes i nytt vindu

Private tjenestepensjoner

Private tjenestepensjoner

Det har pågått et arbeid i flere år for å tilpasse de private tjenestepensjonsproduktene til den nye folketrygden.

Tilpassing av tjenestepensjon til ny folketrygd ble delvis gjennomført i 2011:

 • Fleksibelt uttak av alderspensjon
 • Pensjon kan kombineres med videre arbeid og pensjonsopptjening
 • Høyere årlig pensjon ved å vente med å ta ut pensjon

1. januar 2014 ble det vedtatt nye regler for å tilpasse de private tjenestepensjonsproduktene til folketrygden.  Det ble gjort endringer i innskuddspensjon og etablert et nytt produkt – hybridpensjon.

Les om fremtidens tjenestepensjon

AFP

AFP

De nye AFP-reglene i privat sektor omfatter følgende:

 • AFP utbetales nå som et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.
 • Uttak kan skje fra fylte 62 år.
 • AFP kan kombineres med arbeidsinntekt.

Ordningen skal reforhandles av partene i arbeidslivet i 2017.

Last ned produktark om ny AFP i privat sektor (pdf, 450 KB)Åpnes i nytt vindu

Du kan også lese om AFP på afp.noÅpnes i nytt vindu

Hva betyr dette for din bedrift?

Hva betyr dette for din bedrift?

I all hovedsak handler  endringene om de ansattes nye muligheter til fleksibelt uttak av alderspensjon. Spørsmål  som kommer opp er:

 • Har de ansatte rett til å jobbe lenger enn 67 år?
 • Hvordan reguleres aldersgrensene i arbeidsmiljøloven?
 • Har den ansatte rett til redusert arbeidstid?
 • De fleste kan ta ut pensjon fra 62 år - vil flere slutte?

Det er nå enda viktigere at din bedrifts seniorpolitikk planlegges nøye.

Våre produkter Våre produkter

Innskuddspensjon

Avtale hvor pensjons- innskuddet er avtalt

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver hvert år setter av et beløp basert på en prosentsats av lønnen din.

Ytelsespensjon

Avtale hvor pensjons- utbetalingen er avtalt

Ytelsespensjon er en pensjonsavtale hvor bedriften bestemmer det fremtidige pensjonsnivået for de ansatte.

Råd om tjenestepensjon

Tools for wood work  

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du en spesielt gunstig mulighet til pensjonssparing. Opprett en pensjonsavtale innen 31. mars og få inntektsfradrag.

architect works on model  

Pensjonsreformen

Vet du hvilke endringer som har kommet med pensjons- reformen, og hvilke konsekvenser det har for din bedrift?