Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar 2006. OTP er en del av den samlede pensjonsreformen. Hensikten med loven er å sikre hver enkelt arbeidstaker en fremtidig pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidsgivere i Norge nå en pensjonsavtale.

Minstekravene:

  • Sparebeløpet må være minst 2 % av de ansattes lønn mellom 1 G og 12 G
  • Kostnadene ved pensjonsavtalen skal dekkes av bedriften
  • Pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør
  • Loven omfatter de fleste bedrifter med minst en ansatt i minimum 20 % stilling.

Alle Nordea Livs pensjonsproduker tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon.