Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar 2006. OTP er en del av den samlede pensjonsreformen. Hensikten med loven er å sikre hver enkelt arbeidstaker en fremtidig pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidsgivere i Norge nå en pensjonsavtale.

Minstekravene:

  • Sparebeløpet må være minst 2 % av de ansattes lønn mellom 1 G og 12 G
  • Kostnadene ved pensjonsavtalen skal dekkes av bedriften
  • Pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør
  • Loven omfatter de fleste bedrifter med minst en ansatt i minimum 20 % stilling.

Alle Nordea Livs pensjonsproduker tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Våre produkter Våre produkter

Innskuddspensjon

Avtale hvor pensjons- innskuddet er avtalt

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver hvert år setter av et beløp basert på en prosentsats av lønnen din.

Ytelsespensjon

Avtale hvor pensjons- utbetalingen er avtalt

Ytelsespensjon er en pensjonsavtale hvor bedriften bestemmer det fremtidige pensjonsnivået for de ansatte.

Råd om tjenestepensjon

Tools for wood work  

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du en spesielt gunstig mulighet til pensjonssparing. Opprett en pensjonsavtale innen 31. mars og få inntektsfradrag.

architect works on model  

Pensjonsreformen

Vet du hvilke endringer som har kommet med pensjons- reformen, og hvilke konsekvenser det har for din bedrift?