Har din bedrift innskuddspensjon i dag?

nordea-liv_innskuddspensjonInnskuddssatsene ble fra 1. januar 2014 øket betydelig. De maksimale innskuddssatsene er vesentlig høyere enn tidligere. I tillegg er det er mulig med innskudd fra første lønnskrone.

Endingene er gjort for å tilpasse innskuddspensjon til alderspensjonen fra folketrygden. De nye rammene vil kunne gjøre det mulig å oppnå en samlet pensjon, sammen med alderspensjon fra folketrygden, på ca. 66% av lønn.

Endringer fra 01.01.14 Økte innskuddssatser Innskudd fra første krone Nytt knekkpunkt Endringer fra 01.01.14

Økte innskuddssatser

Innskuddssatsene økes i forhold til tidligere satser. I tillegg vil knekkpunktet mellom lav og høy innskuddssats være 7,1 G. Dette vil samsvare med folketrygdens regler for opptjening av pensjon som slutter på 7,1 G.

Innskudd fra første lønnskrone

Innskuddene til pensjonskapitalen kan skje fra første lønnskrone. Tidligere har det kun vært mulig med innskudd for lønn over 1 G.

Økte innskuddssatser

Før 2014 kunne bedrifter med innskuddspensjon maksimalt innbetale 5 % av lønn mellom 1 og 6 G, og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Nå er det mulig å spare:

  • Opptil 7 % av lønn inntil 12 G
  • Tilleggsinnskudd på 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (dvs. hele 25,1 %)

Endringene gjør innskuddspensjon bedre tilpasset ny folketrygd. Dersom de nye innskuddssatsene benyttes sammen med alderspensjon fra folketrygden, vil pensjonen kunne bli omtrent 66 % av lønn. Dette er på høyde med det en god ytelsesavtale gir i dag.

Innskudd fra første krone

Innskudd fra første krone

Før 2014 var det kun anledning til å ha innskudd for lønn over 1 G. Nå kan bedriftene betale innskudd fra første lønnskrone.

Nytt knekkpunkt

Nytt knekkpunkt

Pensjonsavtaler kan ha ulike innskuddssatser for lønn over og under 7,1 G (knekkpunkt). Knekkpunktet har hittil vært på 6 G. Fra 1. januar ble denne endret til 7,1 G

Årsaken til ulike innskuddssatser i pensjonsavtalen, er å kompensere for at folketrygden slutter på 7,1 G. Det er her mulig med et tilleggsinnskudd for personer som har lønn over 7,1 G.

Bedrifter som i dag har knekk i innskuddsplanen ved 6 G ble gitt en overgangsperiode på 3 år til å tilpasse pensjonsavtalen til nye regler om knekkpunkt. Dette må gjøres innen 01.01.2017. Dersom bedriftene ikke foretar endringer i løpet av denne perioden, vil ansatte som har lønn over 6 G få lavere innskudd for lønn i intervallet 6 til 7,1 G.