Endringer i tjenestepensjon

Fra 1. januar 2014 ble det gjort flere endringer i tjenestepensjon

Detaljer på en båt på vannet
Bedrifter som har innskuddspensjon, har siden 1. januar 2014 kunnet øke rammen for innbetaling av innskudd til de ansattes pensjon vesentlig.

For ytelsespensjon er det ikke foretatt endringer. Det er forventet at det kommer endringer i løpet av de neste år, da denne skal tilpasses ny folketrygd.  

"Hovedlinjene innebærer at tjenestepensjon skal bygge på de samme prinsippene som folketrygden"

Det er kommet et nytt tjenestepensjonsprodukt, hybridpensjon, som er en mellomting mellom dagens innskudds- og ytelsespensjon.

Dette åpner  for muligheten til å velge mellom ytelses- eller hybrid- eller innskuddspensjon.

Tjenestepensjon Tjenestepensjon

Ny uførepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden vedtatt

Les om endringene i uføretrygd og uførepensjon.

Har din bedrift innskuddspensjon?

Endringer for bedriften og de ansattes pensjon

Økte maksimale innskuddssatser og innskudd fra første krone.

Har din bedrift ytelsespensjon?

Utredes om tilpasning til ny folketrygd

Dagens regelverk forventes å endres, men inntil videre kan ytelsespensjon videreføres.