Oversikt over endringer i tjenestepensjon

Corporate man and woman 

Endringer i tjenestepensjon!

Se hva dette betyr for for bedriften og de ansatte ›
Tjenestepensjon Se video om Innskuddspensjon og nye satser Tjenestepensjon

Endringer i tjenestepensjon

Nye rammebetingelser

Få oversikt over hovedlinjene og hvilke muligheter din bedrift får.

Ny uførepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden vedtatt

Les om endringene i uføretrygd og uførepensjon.

Har din bedrift innskuddspensjon?

Endringer for bedriften og de ansattes pensjon

Økte maksimale innskuddssatser og innskudd fra første krone.

Har din bedrift ytelsespensjon?

Utredes om tilpasning til ny folketrygd

Dagens regelverk forventes å endres, men inntil videre kan ytelsespensjon videreføres.

Se video om Innskuddspensjon og nye satser