Persondialogen

Persondialogen er et nettbasert system som viser pensjonsavtalen som den enkelte ansatte har gjennom arbeidsgiver, i tillegg til private avtaler.

Har bedriften etablert innskuddspensjon, vil de ansatte kunne se sin saldo på pensjonskontoen. Persondialogen gir også muligheter for fondsbytter og valg av investeringsprofil dersom bedriften har åpnet for dette.

Om Persondialogen Om Persondialogen

Fordeler med Persondialogen

  • En muligheten for bedriften til å synliggjøre verdien av tjenestepensjonen overfor de ansatte.
  • Gir de ansatte raskt og effektivt innsyn i avtalene som er etablert.
  • Er innskuddsavtalen etablert med fritt investeringsvalg, kan den ansatte bestemme hvilke fond midlene skal forvaltes i, og på den måten være med på å påvirke den fremtidige pensjonen.
  • Mulighet for de ansatte å simulere forventet pensjon, avhengig av når den ansatte ønsker å starte uttak.