Bedriftsdialogen

Vi tilbyr enkle og effektive løsninger for å administrere tjenestepensjonen for din bedrift via vår nettbaserte løsning. Bedriftsdialogen gir bedriften full oversikt over pensjonsavtalen og mulighet til selv å administrere den. Dialogen er enkel å bruke, i tillegg til at den gir tilgang til viktige nyheter og produktinformasjon. Det meste av vår korrespondanse blir også lastet opp i Bedriftsdialogen som elektronisk post.

Har din bedrift tjenestepensjon i Nordea Liv og mangler tilgang til Bedriftsdialogen?

Om Bedriftsdialogen Se video om Bedriftsdialogen Om Bedriftsdialogen

Fordeler med Bedriftsdialogen

  • Elektronisk oversikt over pensjonsavtalen
  • Oversikt over innbetalinger og fakturagrunnlag
  • Detaljopplysninger om de enkelte medlemmene
  • Elektroniske skjemaer for ajourhold av avtalen
  • Beregne innskudd for nytt medlem
  • Tilgang til nyheter og relevant informasjon
  • Informasjonsfilmer om tjenestepensjon og administrasjon av avtalen
Se video om Bedriftsdialogen