Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Registreringsskjema for Nets-tjenester

Kunde (Kontoeier)

Skjemaet kan fylles ut av regnskapsfører, men må signeres av signaturberettiget. Informasjon fra regnskapssystemet er ofte nødvendig, for å kunne fylle ut skjemaet. Kontakt leverandør av regnskapssystem, for komplementerende informasjon. 

Tjeneste
KID-opplysninger
OCR-giro, Egiro og Egiro pluss
Data leveres daglig 15:30

Data leveres daglig 15:30

Signaturberettiget
Hvis flere skal signere på vegne av bedriften, velges Ja her. Avtalen må signeres etter signaturrett og kan ikke signeres av en utnevnt prokurist. Hvis bedriften ikke har definert signatur i firmaattesten, signerer styret i fellesskap. Har bedriften en definert signaturrett, som f.eks "Styrets leder alene" eller et navn, velges Nei.