Verdipapirtjenester

Hands in explaining gesture 

VPS Foretakstjenester

- gir deg detaljerte opplysninger om selskapets aksjer og aksjonærer

Les om VPS Foretakstjenester
Våre tjenester Våre tjenester

VPS-konto (verdipapirkonto)

For å eie verdipapirer som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS), må du ha en VPS-konto.

For å opprette VPS-konto hos oss, må du være kunde.

Investortjenester

Full oversikt over dine verdipapirer

Har du VPS-konto i Nordea kan du med denne tjenesten ha fullstendig oversikt fra dag til dag over dine verdipapirer.

Kontofører Utsteder

La oss gjøre jobben!

Bedriften slipper alle administrasjonsoppgaver.

VPS Foretakstjenester

Gir deg informasjon aksjonærene i selskapet.

Med VPS Foretakstjenester får bedriften tilgang til aksjeeierregisteret på Internett.

Forvaltning av utenlandske verdipapirer

Rask og sikker kunnskap om de respektive markeder

På vegne av norske investorer kan vi forvalte og utføre verdipapiroppgjør av utenlandske verdipapirer.