Termininnskudd

Termininnskuddskonto egner seg for bedrifter som har større overskuddslikviditet å plassere over en bestemt periode, og som ønsker å plassere midlene til en fast rente. Ettersom både renten og bindingstiden er kjent, vil også denne kontotypen være et godt hjelpemiddel i likviditetsstyringen.

Om termininnskudd Renter Om termininnskudd

Bedriftens fordeler med Termininnskudd:

  • God forrentning
  • Renten er kjent på forhånd
  • Lav risiko - innskuddsbeløpet er dekket av Forretningsbankenes Sikringsfond for inntil NOK 2 millioner per innskyter per bank

Betingelser

  • Minimums innskuddsbeløp kr 500.000,00
  • Midlene bindes med en fast avtalt rente over en avtalt periode, normalt 1,3, 6, 9 eller 12 måneder
  • Ved uttak av hele eller deler av beløpet før periodens utløp, påløper en oppsigelseskostnad
Renter

Rentesatsen og bindingstiden kan oppgis på forespørsel da den avtales særskilt for hvert innskudd.