Kapitalkonto

Kapitalkonto passer for din bedrift dersom du ønsker å plassere overskuddslikviditeten med en bedre avkastning enn ordinær bedriftskonto

Om Kapitalkonto Renter Om Kapitalkonto

Bedriftens fordeler med Kapitalkonto

  • Gir høyere rente enn Bedriftskonto.
  • Pengene er tilgjengelige for uttak – du har 12 gebyrfrie transaksjoner per kalenderår.
  • Etter avtale kan renter og avdrag på lån i Nordea belastes utenom de 12 gebyrfrie uttakene.
  • Du kan opprette og avslutte kontoen etter eget ønske.
  • Fjorårets renter kan disponeres fritt uavhengig av gebyrfrie transaksjoner.
Renter

For informasjon om rentebetingelser på Kapitalkonto bedrift, kontakt din kundeansvarlige i Nordea eller ring Kundeservice 232 06002.