Plasseringskonto

Berries on straw 

Er bedriftens overskuddslikviditet riktig plassert?

Spør oss om råd!
Våre produkter Våre produkter

Kapitalkonto

En fleksibel sparekonto som gir god avkastning

Kapitalkonto er Nordeas ordinære sparekonto som gir høyere renter på innskudd enn vanlig bedriftskonto. En sikker og fleksibel spareordning.

Termininskudd

Forrentning basert på markedsrente på avtaletidspunktet

Termininnskuddskonto egner seg for plassering av overskudds- likviditet til en fast avtalt rente i en fast avtalt periode. Minimumsbeløpet er kr 500.000,-.