Problemer med kontantstrømmen?

Eksempler på utfordringer og hvordan de kan løses

Har foretaket problemer med å få inn penger, kan det bli utfordrende å betale regninger til leverandører og andre, utbetale lønn og selv et lite kreditlån kan bli en stor økonomisk byrde. Kommer løsningen sent kan det bli fryktelig vanskelig å snu problemet. Her er noen eksempler på utfordringer som kan oppstå ved manglende kontantstrøm, og forslag til hvordan de kan håndteres.  

Kontantmangel som følge av av sesongforskjeller 

Mange bedrifter er avhengige av sesongene og lider under forskjellene og skiftene. Tilbud og etterspørsel kan variere stort i løpet av året, det gjør råvarekostnadene også. Slike utfordringer kan lede til en midlertidig kontantmangel. 

 • En kontokreditt er en måte å dekke kortvarige underskudd på. 

Kunder som betaler for sent 

Vær oppmerksom på de kundene som alltid betaler for sent, og gjør noe med det. Du kan for eksempel: 

 • Legge til purreavgift. 
 • Tilby rabatt til kunder som er raske betalere. 
 • Endre betalingsvilkårene ved å korte ned på betalingsfristene eller be om forskuddsbetaling. 
 • Bruk et faktoringselskap – selg fakturaene og få inn pengene raskere uten at det koster kundene dine noe. 

Kunder som ikke betaler i det hele tatt 

Det er alltid en risiko forbundet med kundekreditter og -fordringer. Hvilken som helst kunde kan havne i økonomiske vanskeligheter, men risikoen er ofte større med nye og ukjente kunder. Nye kunder kan også være mindre villige til å betale på forskudd. Her er noen løsninger:

 • Bruk autogiro/avtalgiro og ha kontroll på beløp og forfallsdager for innkommende betalinger. Det kan også fungere som et varselsystem; en uteblitt innbetaling kan være et tegn på at kunden har pengeproblemer. 
 • Bruker du et faktoringselskap er det ofte mulig å kjøpe en forsikring for innkommende betalinger. 
 • Har du utenlandske kunder kan du benytte remburser eller inkasso og bankgarantier. Kjøperen betaler på forskudd men selgeren får ikke tilgang til pengene før varen er levert. På den måten trenger verken selger eller kjøper å ta noen risiko. 

Problemer med leveranser 

Planleggingen av kontantstrømmen fungerer kun når produksjonen er klar i tide, det gjelder også leveranser fra leverandører. Hvis dette er et problem, kan du: 

 • Forhandle om rabatter for sene leveranser.
 • Undersøke ulike forsikringer som kan beskytte deg.
 • For import og eksport er det også viktig kjenne til hvem som står ansvarlig for risikoen under varetransporten. Finn ut av når det er ditt foretak som står for risikoen og sørg for å ha en forsikring som dekker de delene av transporten. 

Gode rutiner gir god balanse i kontantstrømmen 

 Mange foretak kan enkelt forbedre kontantstrømmen sin bare ved å gå gjennom egne interne rutiner, som for eksempel fakturahåndtering. Selv om selskapet ditt ikke opplever særlige problemer, er det bra med forbedringer. 

 • Er du rask med å få ut fakturaene, kommer også pengene raskere inn. 
 • Med gode rutiner får du bedre kontroll på betalingsstrømmene og kan agere raskere på sene innbetalinger. 
 • Ved å betale innkommende fakturaer i tide eller i forkant, kan du få rabatter av leverandørene dine.
 • Digital fakturahåndtering kan gi et ordentlig løft – vurdere å benytte deg av  flytbaserte systemer.

 Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? 

Ønsker du hjelp og støtte til å se hvordan kontantstrømmen i foretaket kan forbedres, kontakt oss via chat eller kontaktskjemaet og vi viser deg hvordan.