Landbrukskreditt

Landbrukskreditt er en kreditt som er spesielt tilpasset for selvstendig næringsdrivende i landbruket.
Kreditten skal dekke produsentens kortsiktige likviditetsbehov. Forutsetningen er at inntektene av de solgte produktene relativt hurtig skal gå inn på driftskredittkontoen.

Har du behov for driftskreditt i fasen mellom innkjøp til produksjon og oppgjør?

Om Landbrukskreditt Priser Om Landbrukskreditt

Størrelsen på kreditten bestemmes av forholdet mellom utgifter og inntekter i produksjonsperioden.

Fordeler med landbrukskreditt

  • Fleksibel finansieringsform - tilgjengelig på konto.
  • Fungerer som en buffer når de løpende inntektene i perioder er for små i forhold til de løpende utgifter.
  • Enkel likviditetsstyring.
  • Betaler kun rente for den delen av kreditten som er benyttet
Priser

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet. Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Priser oppgis på forespørsel - kontakt din Nordea-rådgiver eller Kundeservice 232 06002