Kassekreditt

Kassekreditt gir din bedrift en kredittramme som kan benyttes til å finansiere kortsiktige omløpsmidler. Med kassekreditt har din bedrift tilgjengelig likviditet. Kreditten knyttes til din Bedriftskonto og midlene disponeres fritt innenfor den bevilgede rammen.

Kassekreditt er en enkel og fleksibel finansieringsform som egner seg for alle bedrifter med kortsiktige kapitalbehov.

Om Kassekreditt Priser Om Kassekreditt

Dine fordeler med Kassekreditt

  • Bedre likviditetsstyring og forutsigbarhet i bedriften
  • Finansierer kortsiktige omløpsmidler dersom løpende inntekter i perioder er lave
  • Løpetiden er inntil ett år og kan fornyes årlig

Vi tilbyr flere løsninger som kan tilpasses dine behov. Alternativene avhenger av blant annet av bedriftens størrelse og type bransje. Kassekreditt kan også bevilges i utenlandsk valuta.

Priser

Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet. Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.

Priser oppgis på forespørsel - kontakt din Nordea-rådgiver eller Kundeservice 232 06002